Jdi na obsah Jdi na menu
 


Desatero Božích přikázání člověka

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy, v sebe budeš věřit)

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno, nezrazuj svou duši).

3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu, udělej si čas na sebe)

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi (Cti svou karmickou rodinu, cti moudrost předků).

5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit, nezabiješ pohledem, nezabiješ své nápady…).

6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi lidmi).

7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek ani nápady či myšlenky druhých lidí).

8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě a bez úcty).

9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi partnery a respektuj je).

10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nemanipuluj ostatní k tomu, co chceš).