Jdi na obsah Jdi na menu
 


2022

ROK 2022 byl hodně intenzivní…a tady mám k němu pár poznámek:
 Bohatství mi štěstí nepřinese, ale díky němu můžu štěstí donést ostatním.
 Bože, co by sis ode mě přál?
 Z Boží vůle král!
 Bohatství mi štěstí nepřinese, ale když budu bohatý, můžu štěstí donést jiným. (Vážně si nečtu to, co píšu. Zvláštní, že jsem to napsal hned tak brzo po sobě)
 Bože, pojďme spolu tvořit!
 Vnitřního neklidu se člověk zbaví tak, že následuje rozvoj své duše. Jakmile se zastaví (či vrátí) zpět, do klidu a komfortu, nebude šťastný.
 Reinkarnace = právo na omyly a chyby svobodné vůle.
 Můj život mi ukazuje, kým jsem (byl).
 Daruj sebe, ať Bůh vidí, že víš, kdo jsi.
 Odpočinek je posvátný.
 Můj život je v srdci. Takže pokud miluju, či mě něco bolí…žiju.
 Pokud žák přeroste učitele, znamená to, že učitel byl dobrý a žák pozorný.
 Posouvat hranice možností.
 Osudem nás provází UČITEL.
 bůh se vyvíjí v čase.
 Vždy jsou dvě cesty. A pokud jen jedna, tak alespoň dva přístupy k její realizaci.
 Žiju tak, jaký jsem já a chci to stále naplňovat.
 Nové plátno, nové barvy.
 Neživé věci mohou žít jen tehdy, když jim život vdechne člověk.
 Úroveň vědomí po schůdkách, ne po schodech!
 Klaď otázky, dokud nepřijde ta správná.
 Tady a teď – tady na zemi, a teď v této době, období/vývoji.
 Konec duhy neovlivňuje gravitace.
 Nemám dokonalou formu, ale mám obsah.
 Abych mohl pomoci vyřešit cizí karmu, musel jsem si tu svou s nimi způsobit.
 Je fajn si odpočinout od plánu.
 Hraní si na Boha = karma. Splynutí s Bohem = dharma.
 Porozumíš-li ostatním, porozumíš své osobnosti…proč.
 Snít svůj sen! Jinak si mě koupí někdo jiný, abych snil/žil ten jeho.
 Urazil jsem se kvůli minulosti. A kus je pryč. Kus, který nepotřebuji. Jsem lehčí a svobodnější.
 Cesty k Bohu jsou různé. Skrze odříkání a bolest Mu porozumíme. Skrze lásku Jej prožijeme.
 Duše východu, tělo západu, mysl renesance, srdce romantismu, chování budoucnosti, víra věčnosti, život…jaký je.
 Abychom pochopili, žijeme ve spirále. Pokud nechápeme, žijeme v kruhu.
 ZŘÍM TĚ!
 Dostali jsme dary a svobodnou vůli. Jediné, co jsme nedostali je poznání dobra a zla (Eva, jablko, Adam). Co toto poznání vrátit a být lidmi v prapůvodní podstatě?
 Vystoupit z role, vystoupit z lidství.
 Má síla? Nezlomná vůle.
 Můj život není individuální záležitostí.
 K lásce nevede žádná cesta. Láska JE cesta.
 Miluji Tě – zřím Tě a všechny Tvé části. Omlouvám se – jsem pokornější. Prosím, odpusť mi – budu silnější. Děkuji Ti – jsem takový, jaký JSEM.
 Noční obloha je plátno Vesmíru.
 Dívej se na život pouze z přítomného okamžiku!
 Transformovat vědomosti a lítost na moudrost a soucit.
 Moudrý klobouk, který mi řekne co, a kam? NE. Mám svobodnou volbu.
 Co je Boží, dej Bohu, co je císaře, dej císaři. Co je Boží, přijmi od Boha, co je císaře, přijmi od císaře.
 Pokud Ti volá minulost, jen poslouchej, ale neodpovídej.
 Je lepší vzpomínat, než litovat.
 Lítost znemožní vidět pravdu.
 Ne cíl, ne cesta…ale společníci.
 To, co mě „drží“ na zemi, je postoj.
 Musíš uvěřit, pak uvidíš.
 Bible popisuje narození Ježíše, jeho dětství a pak 3 roky života. A co ten zbytek? Před narozením a po ukřižování?
 „Jsem v jednom kole“ = karma, stres, otroctví systému. „Jsem jedno kolo“ = zbavení se osobnosti, svoboda duše.
 Nejsem tu proto, abych slyšel Anděly zpívat.