Jdi na obsah Jdi na menu
 


20-20

Na začátku roku 2020 jsem si přál prostor pro sebe… Jak se to zvláštně „podařilo“. A tak veškerá omezení a zákazy jsem využil k užitku. Zmenšil se svět okolo mě, a tak jsem prohloubil svět v sobě. Díky tomu, že se zavřely dveře jedny, otevřely se jiné. Díky tomu, že má pozornost nedostávala takové povrchní podněty, rozvinuly se myšlenky roku 2020, které jsem průběžně zapisoval:

 

 • Nenakupuji v second handu, kde prodávají staré obnošené přesvědčení a omšelé a neproduktivní názory.

 • Rád zapomenu na těžké chvíle, ale nezapomenu, co mě naučily.

 • Na konci času zjistíme, že jsme čekali sami na sebe celý život a hledali sami sebe.

 • Nejkrásnější jsou ty zážitky, o kterých se nemluví.

 • Práce kvapná, nepořádná, nás dožene v budoucnosti a jejím nemožném rozvoji. Zastaví nás a donutí spravit. Stejně je to se vztahy, rozvojem duše…

 • Nečekej, že se život změní. On dělá vše pro to, abychom se změnili my.

 • Jídlo bez práce, přístřeší bez vězení a láska bez trestu.

 • Aby byl člověk (projekt) vzkříšen, musí nejdříve zemřít.

 • Do svého světa vpouštím to, v co věřím...věřím v zázraky.

 • Často kráčíme za hlasem, který je jen naším voláním.

 • Už si nepamatuji, kde jsem poprvé slyšel HLAS. Ale vím, kdy jsem ho neposlouchal – jsou to ty nejhorší vzpomínky vůbec.

 • Osud má takovou sílu, jakou my mu dáme.

 • Laskavé srdce si najde nebe všude.

 • Pokud někomu strhneš masku, poškodíš mu obličej.

 • Je lepší chyba, která Tě učiní pokorným, než úspěch, která Tě učiní arogantním.

 • Člověk musí být celý, aby byl. Pokud se nepřijímá, musí vstoupit do temnoty a tam nalézt světlo a ve světle vytáhnout temné na povrch.

 • Pravda, je most mezi mým nitrem a vnějším světem

 • Mám buddhistický přístup ke křesťanství.

 • Jakou chuť měl dnešní den? Byl sladký, slaný či měl nahořklou pachuť?

 • Osud, je příběh, který stojí za to vyprávět.

 • Tak jako kolem květiny šíří svou vůni, i my lidé můžeme vyzařovat lásku, vděk, pokoru a otevřít Boží záměr.

 • Pokud budu plnit pouze Boží vůli, nemůžu být nikdy zmaten.

 • Co vstupuje do mysli, je důležité. Pokud to však vstoupí do srdce, má to teprve hodnotu.

 • Snaha o profesionalitu nesmí zvítězit nad duchem.

 • Cesta životem vede středem. Po páteři.

 • Minulost, přítomnost i budoucnost jsou jeden okamžik a mohou se kdykoliv prolnout.

 • Žít v Jednotě, znamená žít v jednotě se sebou, s přírodou, s Bohem...překročit práh touhy po druhém.

 • Oči dítěte, úsměv puberťáka, činy zralého muže a slova starce

 • Různé druhy jídla ovlivňují činnost čaker.

 • Odstranění kulturních a sociálních ornamentů ega.

 • Necestuji do jiných světů jen ze zvědavosti ani z pouhého rozmaru. Mohl bych do toho našeho přivést i něco, co sem nepatří.

 • Moc se může stát snadno kletbou, pokud nemáš protilátku. A tou je láska. Moc zaslepuje, láska oči čistí a vidí pravdu. Moc a láska = síla ducha.

 • Tento život je pro mě reinkarnací.

 • NIKDY mi NIKDO neublížil. Byl to jen stav mé mysli, který ukazoval poznání mé duše.

 • Je dobré znát různé druhy ticha.

 • Člověk je odrazem Boha. Zrcadlo myšlenek i cílem svých šípů.

 • Pes má vrtět ocasem, ne ocas psem.

 • Čas nemůže být jen jeden. Všechno má svůj vlastní čas.

 • Rozumět sám sobě.

 • Zdroj všeho je láska.

 • Když člověk medituje nad agresivitou, manipulací, naštvaností...tak je spaluje. Je to ohromná oheň – a ten, jak známo, vytváří světlo, teplo a energii.

 • Život je v srdci. V hlavě je popis – tabulka, opis – škatulka.

 • Život je změna. Příčina i následek. Ale bez semínka nic nevyroste = to je úkol karmy.

 • Děkuji za svou NEDOKONALOST. Jen tak se člověk může s pokorou omluvit a projevit své ČLOVĚČENSTVÍ.

 • Cesta za sny může být dlouhá, ale tím, že se jich vzdáme, ji nezkrátíme.

 • Modlitba = voláme Bohu, Intuice = volá On nám.

 • Mantra „JÁ“ nefunguje. Není o štěstí. Myslet naostatní.

 • Soucit je rozvoj.

 • Radost, štěstí, výsledek, čin, naplnění...to vše tu je. Jakmile ale mezi to dáme nějaká znamínka (+, -, =), vzniká problém.

 • Místo, jaké můj učitel zastává v mé mysli a v mém srdci určuji já, ne on.

 • Člověk má jít po SVÉ cestě. Jen tak dorazí k bytosti, ke které byl stvořen a stane se JÍ.

 • Bůh vyznačil cestu pro každého člověka.

 • Sen se může splnit ve chvíli, kdy jej začneš žít.

 • Hřích je Boží nástroj k Jeho plánu.

 • Láska a bytí.

 • Mám tak dlouhý život, abych cestou k Bohu mohl naplnit své poslání. Proto nemohu mrhat časem ani na okamžik.

 • Má duše sídlí v osobnosti, ve které se může realizovat.

 • Neidentifikovat se se sebou, překonat sám sebe.

 • Nejsem tělo, nejsem mysl.

 • Životní cíl: Zvládnout svou osobnost a překonat ji.

 • Od „Jaký jsem?“ po „Kdo jsem?“

 • Jsme obtiskem svých rodičů. Přijměme Otce i Matku.

 • Propojit svá těla v jedno. Tady a teď. Na věky věků.

 • Bolí mě city, bolí mě myšlenky. Co asi prožívají andělé při pohledu na člověka…?

 • Chci se ukazovat takový, jaký jsem. Ne, jaký chci být. Stvořil mě Bůh a já mu nebudu kazit jeho Dílo.

 • Ušlechtilá cesta nemá lživé odbočky, nepravdivé zkratky ani snadnější terén.

 • Proměnit železo ve zlato = proměnit člověka v …

 • Má vnitřní pravda je Boží vůlí, kterou jsem přišel projevit.

 • Život je změna. Na povrchu nic, ale uvnitř evoluce.

 • Má osobnost „slouží“ mně (Bohu), a ne já jí.

 • Být sám sebou a ustát sám sebe ve vztahu k ostatním.

 • Utišit mysl, aby ani nešeptala.

 • Skromnost otevírá oči.

 • Jsem v medi(t)anci.

 • Tak, jako odvádí telepatie, telekineze či levitace mnicha od poznání sebe sama, tak můžou vize, předpovědi a vhledy odvádět od lásky a soucitu, tedy od tady a teď, od spojení s Božskou podstatou.

 • Poznat Boha lze pouze v lidském životě.

 • Na Zemi je dualita. Bůh je všude a ve všem. A pokud se dualita projeví, tak jenom tak, že z něčeho zmizí a je místo toho něco „jiného“ a tak ze světla je tma, z tepla chlad a z lásky nenávist…

 • Kořeny karmy se motají, když člověk přestane být sám sebou v Božím duchu.

 • V bibli se mluví o semínku víry. To semínko je pořátek, průběh tvoření semínka, i konec – semínko v plodu.

 • Jdu někam, kam zamnou nikdo nemůže.

 • Svá rozhodnutí pochopíme v čase.