Jdi na obsah Jdi na menu
 


2021

Děkuji...děkuji za vše v roce 2021. Je poslední den v roce a rekapituluji. Přijímám vše, co přišlo, pouštím slzy za ty, co odešli. V tomto roce bylo moc důležité najít své místo a „nesdílet“. Protože jsem nechtěl být tolik ovlivněn myšlenkami a činy jiných lidí...a jen díky tomu jsem si mohl zapisovat svůj vývoj:

 • Lidé jsou krásní v rozmanitosti.

 • Žít. Ne proto, že se to „má“.

 • Můj minulý život? To jsou mé podmínky. Můj budoucí život? To jsou mé činy.

 • Jak obrovský význam dávají lidé životu…, tedy období od narození po umírání. Ale život je narození, umírání a smrt, posmrtný stav a znovuzrození. Je nesmyslné utrácet energii jen na jedno napití bez ohledu na následky.

 • Jako lidé máme pohromadě suroviny k osvícení: vědomí, inteligenci, cit.

 • Pokud se bolest dotkne strachu, rozezvučí lítost. Pokud se však bolesti dotkne láska, rozezní soucit.

 • Všechno, naše činy obzvlášť, je propojené.

 • Každé naše rozhodnutí i čin má vliv na ostatní, i naše budoucí životy a stezky k osvícení.

 • Myšlenka se proměňuje ve slovo, slovo zrodí skutek, skutek se vyvine ve zvyk a zvyk určí osobnost. Tak pak přemýšlí. Člověk se může změnit…

 • Nezáleží na tom, jaký máme osud, ale jak si ho vykládáme.

 • Ježíš byl buddhistický žid.

 • Důležitější než osobnost je vědomí.

 • Někteří lidé si myslí, že když přečtou slova, gesta…, že znají dotyčného člověka. Možná poznají jeho osobnost, ale ne VĚDOMÍ a DUŠI.

 • Každý můj čin ať vytvoří klíče do ráje pro všechny bytosti – takové, aby mohli odemknout svůj vlastní zámek.

 • Spojení duší je jako sestavení člověka. Jeden je mysl, druhý je srdce, další vědomí, poznání, zkušenost…

 • Šlechtici hledají sílu v rodokmenu, šlechetní v reinkarnace-kmenu.

 • Kdo nezabrání zlu, nechává mu otevřené dveře.

 • Náboženství lidi rozděluje, věda spojuje.

 • Pokud je člověk oPRAVDOvý, mluví PRAVDIvě, život je oPRAVDU krásný.

 • Přijímám život. Nikoli přelud v labyrintu.

 • Překonat generacemi předávané člověčenství a přijít k jádru lidství až k jeho božské podstatě.

 • Nejsem příčinou ani následkem. Prostě JSEM.

 • Na osud se nečeká, osud se dosahuje.

 • Přijímám „karmu“ - ať už jako hmotné bohatství, tak i ve formě úkolu, co mám učinit.

 • Svět je kulatý, život se točí v kruhu. V okamžiku smrti se dostaneme na začátek.

 • Chudí lidé mají sny a plní se těm, kteří věří.

 • Mohu ztratit to, co nejsem, abych byl tím, kdo jsem.

 • Uzdravený a po transformaci srdce i mysli mohu sloužit jiným.

 • Osobnost já se rozpouští v Božím Já.

 • Nemohu se zamilovat do osobnosti – i ta je pomíjivá. Je to jako milovat oblečení (duše) na člověku.

 • Žijeme na planetě Zemi, přesto každý v jiném světě.

 • Člověk by Boží duši neunesl, proto je rozdělena do několika částí: mysli, srdce, smyslů...stejně, jako by neunesl náboženství/božství – i to je rozděleno do židovství, křesťanství, animismu, hinduismu, taoismu…

 • Víc se soustředím na jevy v nitru, než na ty vně.

 • Pravdu vidíme jen srdcem=proto mysl nemůže rozhodnout o dobru a zlu.

 • Požehnání chodí přestrojené za životní dramata.

 • Gravitace=přitahování cílem (nikoli poháněné minulostí).

 • Kdo nás stvořil? A kdo stvořil Stvořitele? A kdo stvořil stvořitele Stvořitele? Co když Bůh není obrovský, ale úplně malinký – jen záměr.

 • Pokud klademe otázky, přicházejí nové myšlenky a nápady.

 • Čím jednodušší život (méně věcí), tím lehčí bytí (méně starostí).

 • Nebesa nepotřebují sluch ani zrak. Tlumí své smysly v meditaci.

 • Smrt spojí to, co život rozdělil.

 • Nejlepší rozhodnutí v životě byla ta, která mi umožnila být více sám sebou.

 • Posel potřebuje poselství, ale poselství nepotřebuje posla.

 • Musíme zemřít...to jediné dá našemu životu smysl.

 • Mé tělo je chrám. Nedegraduji ho na návnadu (k ukojení chtíče povrchnosti).

 • Ježíš z chrámu vyházel obchodníky.

 • Ježíše nezajímaly zákony člověka – proto šel na kříž se vztyčenou hlavou.

 • Uvědomění si toho, že semínko již není kořen...ale změnit buňky pro rozkvět.

 • Zastavit se a tvořit osud…

 • Pokud běžíš, zastav se, proud Tě dožene.

 • V životě člověka jsou chvíle, kdy potřebuje být sám (studovat, kontemplovat). V bytí mé duše je toto pozemský život. Teprve po jeho ukončení splynu a budu sdílet.

 • Svět uvnitř mohu objevit, svět venku nikoliv.

 • Přítomnost je tvořena tím, co se teprve stane.

 • Mám tak hluboký vnitřní život, že mi nepřijde tak důležitý ten vnější.

 • Život má velmi důležitou vlastnost. Umí se dát do harmonie.

 • Nic mě nedokáže naplnit tak, jako TICHO.

 • Život je ticho. Osud je hluk.

 • Je doba pravdy. Není již skryta. Jen se lidé před ní skrývají a snaží se jí překrýt.

 • Do jeskyně svého nitra pro poklady.

 • Láska spojuje.

 • Pohni myslí, pohni páteří (osudu).

 • Vše živé se řídí zákonem tvaru, ve kterém je.

 • Příteli, odleť do svého světa, kam já nemůžu a řekni mi, co vidíš, jak je tam. Rád to budu sdílet a poučím se.

 • Pokud si půjčíš něčí boty, tak Ti nesedí. Je to připomínka toho, že Ti nepatří. Stejně to mám s tělem a osobností – jsou půjčené.

 • Láska a soucit je střed světa.

 • Vidět štěstí v každém okamžiku.

 • Osud není dost výstižné slovo pro ŽIVOT.

 • ANO pravdě. Už nikdy tiché mlčení pro LEŽ.

 • Podívám-li se do minulosti, vidím, že mám jiné smysly.

 • Neztratím nic, co nemám. Nemohu ztratit ani sám sebe, když se daruji – oddám (Bohu).

 • Růže kopretinou zvána, jako růže stejně vonět bude.