Jdi na obsah Jdi na menu
 


Numerologie úvod

JITKA KADLECOVÁ

DATUM

NAROZENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

Proč vznikla tato kniha? Dostala jsem se do životního období, kdy mě neustále kontaktoval stejný typ lidí. Dotyční, aniž by znali hodinu svého narození, chtěli, abych jim o nich řekla něco hned, neboť nemají čas, žijí ve chvatu a vyhledávat nějakou hodinu a minutu po porodnicích či matrikách je prostě ztráta času. Ač nemám ráda reklamy, jedna se mi vybavila, neboť je výše zmíněnému blízká. „Nastala doba zkracování", a já bych dodala: „Nastala doba zrychlování."

Nějak mi v tom období přišlo na mysl, že Člověk se má dozvědět o sobě jen to, na co je připraven a co je ochoten přijmout, a vypracovávat podrobný horoskop by byla ztráta času pro obě zúčastněné strany. A jak říká jedno hezké přísloví „Bez práce nejsou koláče", neboli „Bez snahy udělat něco pro poznání sebe sama se o sobě dozvíš jen tolik, kolik je třeba pro úroveň, na kterou jsi dosel", takže jsem dospěla k závěru, že toto dílo může být mnohým nápomocné při orientaci v psychice svého okolí a sebe sama. Asi mám v sobě silně zakódovanou užitečnost, která může být prospěšná širšímu společenství.

Tuto knihu nechci věnovat jen těm, kteří chtějí z rychlíku nahlédnout do svého charakteru, ale i těm, kteří se chtějí snadněji orientovat v lidech kolem sebe. Ne všichni lidé, kteří vstupují do našeho života, jsou pro nás natolik významní, abychom je museli studovat pod drobnohledem. Oni tedy významní jsou, neboť nás zpravidla přimějí přemýšlet o nás samých a o našich činech, ale pravděpodobně není vždy potřebné si pro každého jednotlivce nechat zpracovat osobní horoskop. Mnohdy stačí jen poodkrýt roušku, abychom porozuměli tomu, jaký člověk vstupuje do našeho života a jaké poselství nám nese. Ti vnímavější si mohou snadno odvodit, co bude ze směsice našich vlastností následovat. Zda vyplynou ty pozitivní, nebo naopak ty negativní vlastností.

Domnívám se, že pokud informace uvedené v této knize spojíte s informacemi, které obsahuje má první kniha Jméno a numerologie - vliv křestního jména na charakter z pohledu numerologie, dozajista naleznete správný obraz sebe sama či člověka, který stojí před vámi.

Ale vraťme se zpět k této knize, která sestává ze dvou částí. První tvoří vypracované charaktery, jež nám dává do vínku náš den a měsíc narození, a druhá část nastiňuje charaktery jednotlivých ročníků.

Tak se s chutí zahloubejte do charakteru svého a svých bližních a na chvíli se nenechejte ničím vyrušovat.

 

Kalendář - den narození a náš charakter

Hodnota čísla dne data narození nese značný podíl na charakteru jedince. Samozřejmě se význam čísla mění s určitým životním rytmem a s dalšími prvky celého data narození. Proto nelze například všechny lidi narozené každého 1. či 2. atd. dne jednotlivých měsíců zhodnotit stejně. Abych tyto rozdíly zachytila, přihlížím zde k hodnotě čísla dne narození, jeho součtu a případně mezisoučtu, k postavení Slunce ve znamení, vládci znamení a dekanu. Pokud jste se narodili v den, kde jsou v řádku uvedena lomítka, značí to pouze to, že první uvedený údaj má silnější vypovídací hodnotu, ale částečně se mísí s druhým prvkem. Je třeba zdůraznit, že zde nejsou zvážena další vstupní data, jako je rok, jméno či hodina narození. Nejde o vypracování osobního horoskopu.

Text je směřován ke zrozenci (muži i ženě) daného dne.