Jdi na obsah Jdi na menu
 


listopad

26. 5. 2011

Listopad

1. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste člověk značně tvořivý a schopný prosazovat své myšlenky Chcete uspět a být prostě jednička. Díky vašim organizačním vůdčím a komunikačním dovednostem, odvaze, samostatnosti entuziasmu a neobvyklým a originálním postupům se vám daří dosahovat vašich vytyčených cílů. Potřebujete pocit značné nezávislosti a od vztahů očekáváte opravdu hodně, ale umíte projevit i značnou dávku soucitu a vcítit se do potřeb svého okolí a bojovat za práva jiných. Druhé přitahujete svým šarmem a snadno si je získáváte na svou stranu. Jste zábavný a nikdy s vámi není nuda, neboť máte spoustu zájmů a vždy o čem hovořit. Je třeba se naučit potlačit váš sklon k tvrdohlavosti sebestřednosti až diktátorství, což jsou jedny z nejvýraznějších negativních vlastností, které by vám mohly komplikovat život z dalších záporů se vyvarujte impulzivního jednání, nesoustředěnosti, tříštění energie či propadání úzkostem a zklamání.

 

2. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Upřednostňujete společnost, neboť vás inspiruje a motivuje k vašim činům, a navíc rád spolupracujete s druhými lidmi a máte potřebu náležet k nějaké skupině. Máte úžasnou schopnost instinktivně vnímat potřeby a pocity druhých a dokážete být vůči nim velkorysý, vstřícný, poskytnout pomoc, pokud je třeba, nebo jen usilujete o to udělat někomu radost a být skvělým společníkem. Jste člověk aktivní, pracovitý a rychle se učíte. Máte touhu po novém a chcete uskutečnit své představy a ideály. Jste skvělý diplomat a psycholog, který dokaž? odhadnout lidi. Na svou intuici se můžete plné spolehnou. Tyto vlastnosti vám budou ku prospěchu v mnoha směrech vašeho počínání, neboť život je vždy o spojení s druhými. Ale nese to s sebou i zápory. Jste snadno citově zranitelný. Můžete být příliš podezíravý, vnímavý vůči kritice druhých, přijímat odpovědnost za jejich činy, přespříliš se rozdávat a následně se uzavírat do sebe, vzdorovat, pociťovat frustraci a zklamání čí stát se na druhých závislým.

 

3. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste velmi tvořivý a vnímavý jedinec s pronikavým a bystrým myšlením, který má potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. Máte mnoho zájmů a toužíte po změně a poznání. Za svými cíli dokážete jít houževnatě, vytrvale, odvážně, troufale a bojovně. Testujete tak svou odolnost a schopnost překonávat překážky. Možná máte dojem, že pokud nebudete naplňovat své ideály, ztratíte z obzoru smysl a směr vašeho života. Vás talent pracovat se slovem z vás činí skvělého společníka. Vždy máte o čem hovořit a dokážete to s velkou působivostí. Umíte jednat s lidmi. Vystupujete přátelsky, velkoryse, diplomaticky a býváte dobrým bavičem a šiřitelem skvělé nálady. Vaše emoce jsou velmi silné. Dejte si proto pozor na náladovost, vnitřní neklid, tvrdohlavost, pedantství, přílišnou kritičnost, jedovaté poznámky vůči druhým, žárlivost či sklon vnucovat ostatním své ideály. Vidina nových obzorů může způsobit ztrátu zájmu o původně vytyčené cíle nebo můžete občas unikat do světa fantazie.

 

4. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Patříte k jedincům praktickým, energickým, výkonným, schopným koncentrovat se na vytyčený cíl a odvádět skvělou práci. Jste obdařen velkou silou charakteru, rovnováhou a odpovědností, která vás podporuje v důležitých událostech života a současně napomáhá získat respekt druhých. Vždy víte, co děláte, a umíte se skvěle ovládat. Dokážete využít vašich organizačních a vůdcovských kvalit, pracovitosti, smyslu pro detail, preciznosti, ale i intuice a vnímavosti. Nechybí vám rozhodnost a své názory a postoje umíte prosadit. Jste otevřený novým poznatkům a idejím. Narazíte-li na překážky, jste schopen se s nimi vypořádat. Je to pro vás výzva. Na materiální zabezpečení kladete důraz a stejně tak se snažíte vytvářet své rodině zázemí, pohodlí a bezpečí. Jste komunikativní a spoluprací s druhými můžete obohatit svůj život a mnohé získat. Nesnášíte odpor a snadno se zatvrdíte a vzdorujete. Vyvarujte se dominance, nervozity, ztrácení se v detailech, vypočítavosti, citové uzavřenosti či necitlivosti.

 

5. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Vůdcovské kvality, přirozené diplomatické schopnosti, Šarm, zvídavost, dobrodružná povaha, touha po svobodě a nezávislostí spolu s vysokými ideály, rozvinutou intuicí a silnými instinkty jsou hlavními rysy charakteru, které vám poskytuje tento den. Chcete být užitečný a dokážete se obětovat, ale v podmínkách, které si sám určíte. Máte schopnost snadno se přizpůsobit okolnostem, jít s proudem, ale přitom zůstat sám sebou. Pokud chcete něčeho dosáhnout, jdete neúnavně za vytyčeným cílem a svým přesvědčivým vystupováním jste schopen ovlivnit ty, kteří vám mohou být nějakým způsobem nápomocni. Dalo by se říci, že postupujete kupředu silou vůle, a proto bude vhodné posilovat i vytrvalost, neboť se můžete nechat svést ze své cesty, pokud vás silně zaujme něco jiného. Negativně můžete prožívat rozpolcenost mezi uspokojováním svých osobních potřeb a naplňováním požadavků svého okolí. Inklinovat můžete k nervozitě, impulzivnosti, výbušnosti, hádavosti či nespolehlivosti.

 

6. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Máte skvělé vůdcovské kvality a obvykle se vyznáte v lidech. Jste dobrý psycholog, a pokud těchto schopností dokážete využít, dozajista dosáhnete úspěchu. Máte odvahu a své vytyčené cíle houževnatě sledujete a o jejích správnosti umíte přesvědčit i druhé. Ostatní se na vás mohou spolehnout. Své vize a originální nápady přeměňujete v realitu a dáváte jim dokonalou podobu. Rád se obklopujete lidmi a nejste typ samotáře, ale udržujete si jistý citový odstup a své soukromí si hlídáte. Jste člověk velmi citlivý, vnímavý, šarmantní, vřelý, laskavý a snažíte se být druhým prospěšný. Ač je ve vás značná dávka ctižádostí, oplýváte současně i porozuměním a pochopením. Především pro ty, které milujete, jste schopen udělat cokoliv a dbáte o jejich blaho a pohodlí. Blaho druhých vám leží na srdci, ale vyvarujte se tendence míchat se přespříliš do záležitosti druhých. Posilujte umění kompromisu, důvěřujte sám sobě a vyvarujte se nejistoty, která vede k dominanci, sobectví, nedostatku odpovědnosti, nespokojenosti čí případným úzkostlivým stavům.

 

7. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Kupředu ras v životě popohání vaše zvídavost. Shromažďujete informace, zajímáte se o věci skryté pod povrchem a chcete sledovaným záležitostem přijít na kloub. Jste velmi vnímavý, vynalézavý, aktivní, pracovitý, odpovědný a logicky uvažující člověk. Za své názory jste schopen se postavit a bojovně je obhajovat, pokud je to třeba. Ač dokážete jít houževnatě za svými ambicemi, současně projevujete i jistou dávku humanismu a svými činy chcete prospět svému okolí. Rád spolupracujete s druhými lidmi a silou vaší osobnosti snadno ovlivňujete okolní dění. Svým přesvědčivým vystupováním brzy dosahujete vůdčího postavení. Druhým se neotevíráte lehce a musejí si nejprve získat vaši důvěru, než se s nimi podělíte o svůj velmi bohatý vnitřní svět. K životu potřebujete volnost a svobodu, ale sám můžete mít sklon druhé ovládat čí působit autoritativním dojmem. Pozor, abyste se v zápalu zkoumání neztrácel v detailech. Vyvarujte se tajnůstkářství, lhostejnosti, uzavřenosti, odtažitosti či chladu.

 

8. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Vaše vůdčí a organizační schopnosti a autoritativní postoje vás předurčují do čelných pozic. Nerad se podrobujete druhým a odmítáte vměšování okolí do vašich záležitostí. Jste ctižádostivý, sebejistý, výkonný, aktivní a inteligentní. Chcete uspět a dokážete pro to udělat maximum, Máte odvahu prosazovat své vytyčené záměry. Rychle se orientujete v dané situaci, což vám usnadňuje správné se rozhodovat a cíleně směrovat svou energii. Jste samostatný a nezávislý jedinec, mající své představy, plány a cíle. Číslo 8 i Štír poukazují na potřebu dosáhnout materiálního úspěchu a zabezpečení, a bude tedy potřebné se tímto směrem v životě orientovat. Svým blízkým býváte oporou. V citové oblasti však mnohdy inklinujete k nejistotě a nerozhodnosti. Vyvarujte se vašeho sklonu k přílišné dominanci, umíněnosti, tvrdohlavosti, touze po moci či snaze manipulovat s druhými. Posilujte trpělivost a sebekázeň a neopomíjejte i vaši citovou stránku života, neboť byste se mohl izolovat od všech, jež máte rád.

 

9. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Člověk velmi tvořivý, intuitivní, přemýšlivý a senzitivní. Oplýváte bohatou představivostí, množstvím energie, silnou vůlí, rozhodností a nadšením. K životu potřebujete činorodost i mnoho duševní stimulace, která vám napomáhá k osobnímu růstu. Jste otevřený poznání a chcete jít do hloubky, neboť povrchní znalosti vás neuspokojují. Nerad děláte věci jen napůl. Vyznačujete se smyslem pro odpovědnost. Jste skvělý a zábavný společník a svou spontánní, hravou, velkorysou, tolerantní, ohleduplnou a laskavou povahou přitahujete druhé. Ač se zajímáte o lidi kolem sebe, mohl byste inklinovat k sebestřednosti, lhostejnosti či aroganci. Z dalších negativ se vyvarujte výstřednosti, tvrdohlavosti, neklidu, netrpělivosti, impulzivního jednání, citových propadů, nereálných snů, úniků z reality a pocitů izolace. Díky vaší značné vnímavosti vůči druhým se vyhýbejte nevyrovnaným jedincům, neboť od nich snadno přijímáte negativní energií. Posilujte optimismus.

 

10. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Tento den posiluje vaši tvořivost, intuici, zvídavost a touhu rozšiřovat a prohlubovat vaše znalosti a zájmy. Upřednostňujete svobodu a nezávislost. V životě chcete uspět a k vyvstalým překážkám se stavíte čelem a máte odvahu se s nimi čestně a otevřeně vypořádat. Jste silný a vůdčí typ a nerad se podřizujete druhým. Díky vaší ctižádosti a ambiciózností jste schopen zaujmout čelné pozice a dosáhnout moci a uznání. Máte předpoklady se prosadit. Vyhovovat vám budou profese, kde můžete uplatnit samostatnost, sebevyjádření a organizační schopnosti. Přitahují vás lidé, od kterých se můžete něčemu přiučit. Vy sám jste příjemným společníkem a díky svému širokému rozhledu máte co nabídnout. Milujete intelektuální debaty a rád přesvědčujete okolí o svých názorech. Pozor však, aby konverzace nepřešla v hádky a spory. Vyvarujte se sobectví, egoismu, citové uzavřenosti a sklonu manipulovat a ovládat okolí. Na druhé kladete vysoké nároky a tím se od nich můžete izolovat.

 

11. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Tento den posiluje vaší kreativitu, aktivitu, výkonnost, zvídavost, hloubku pohledu a přemýšlivost, neboť chcete přijít věcem na kloub. Jste silná osobnost plná energie a vůdce davů. Působíte přesvědčivě a umíte druhé strhnout na svou stranu. Je ve vás velká ctižádost a vaše silná vůle je schopna překonat jakékoli překážky. Skvěle se ovládáte, oplýváte sebedůvěrou a odvahou. Dokážete se postavit za vámi vytyčené cíle a bojovat, pokud je to třeba. Jste obdařen intuicí, ne-li přímo vizionářským duchem. Patříte k přátelským jedincům a jste připraven druhým pomáhat, neboť se umíte vcítit do jejich problémů. Vaše silná vnímavost může vést k přecitlivělosti a zranitelností. Naučte se být otevřenější, neboť stahovat se do sebe a chovat se uraženě a nedůtklivě problémy neřeší. Nenechte převládnout pesimismus, který vás může vést k izolaci, pocitům nedostatečnosti či nesnášenlivosti, sobeckostí, panovačnosti, konfliktnosti, manipulaci s okolím, frustrací a zklamání.

 

12. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc

Kvasím kladům lze připsat všestrannost a činorodost, což vám dává mnoho možností, kam nasměrovat svou energii. Pokud si tedy vytyčíte cíl, díky vaší silné vůli, důkladnosti, ctižádosti a usilovnosti jste schopen jej realizovat. Máte bystrého, čilého a zvídavého ducha, zdravé sebevědomí a touhu nějakým způsobem se vyjádřit. Je posílena vaše schopnost pronikat hluboko do problémů a najít správné řešení. Jelikož jste i velmi společenský, přátelský a komunikativní jedinec, v životě nebudete mít nouzí o lidi, kteří vás dováží podpořit. Máte posílenou intuici a schopnost napojit se na myšlenky druhých. Pokud tuto vlastnost v sobě rozvinete, můžete být v mnohém nápomocen ostatním. Ale pozor, tento klad můžete i zneužít k manipulacím, mocenským soubojům a netaktnímu jednání. Koneckonců, každý klad lze zneužít. Vaše všestrannost může vést k ustrnutí, neboť když jde vše samo od sebe, není třeba přiložit ruku k dílu. Zpravidla to však platí do určitého zlomového bodu, a pokud se promešká, vaše sebevědomí se může zhroutit a následky bývají skličující.

 

13. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc

Patříte k lidem samostatným, ctižádostivým, pracovitým, produktivním, tvořivým a organizačně zdatným. Máte charisma a předpoklady postavit se do čela a projevit své vůdcovské kvality. Pokud se pro něco rozhodnete, jdete do toho s plným nasazením a jen tak snadno se nenecháte odradit. Pracujete tvrdě a usilovně. Máte snahu prosadit se a nechybí vám odvaha, smělost a rozhodnost Potřebujete dosáhnout hmatatelného výsledku, materiálního zabezpečení a ocenění, což posiluje vaše sebevědomí a zvyšuje energii, která zdolává překážky na cestě životem. Je na vás spolehnutí a řadíte se mezi odpovědnější jedince. Vůči těm, jež milujete, se chováte oddaně a snažíte se jim být oporou. Je však třeba naučit se dát najevo své hluboké city a předem se neobávat citového zranění. Na druhou stranu vás tyto citové strachy mohou vybičovat ke značným pracovním výkonům, ale je třeba si uvědomit, že nerovnováha v životě zpravidla někde negativně vypluje na povrch.

 

14. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc

Tento den vám dává do vínku značnou dávku cílevědomosti a vytrvalosti. Je třeba vytyčit si směr, důvěřovat své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu a pak dozajista dosáhnete úspěchu i finančního zabezpečení. Ač toužíte po bezpečí, stabilitě a harmonii, něco uvnitř ve vás vyvolává neklid, který vás popohání ke stále novým cílům a ke zdolávání vyvstalých překážek. Změna vám přináší nové podněty, které vás vyburcují k aktivitě a činorodosti. Jste rozhodný a s problémy se vyrovnáváte snadno. Rád se obklopujete společností a nezkazíte žádnou zábavu. Jste komunikativní a upřednostňujete pohyb, cestování a poznávání lidí a jiných kultur. Pozor si dejte na přílišnou tvrdohlavost a opatrnost, neboť byste mohl promeškat nějakou dobrou příležitost, stejně jako na značnou zvídavost, která by naopak mohla vést k tříštění energie a nedosažení vytyčeného cíle. Nepodléhejte úzkostem a starostlivosti a raději posilujte optimismus a důvěru v sebe sama.

 

15. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc

Jste dítě štěstěny, obdařené schopností vybírat si dobré společníky. Jste vybaven řečnickou výmluvností, živým temperamentem, silným magnetismem, značnou vnímavostí a uměleckým citem. Máte nezávislou povahu, schopnost prosadit se a uskutečnit svůj záměr, k čemuž vám dopomáhají vaše vůdcovské a organizační dovednosti. Díky štědrosti vůči druhým í vy sám můžete být životem velmi štědře odměněn, ať už citově, či materiálně. V jádru je ve vás touha po harmonickém soužití. Rozpor mezi jedničkou, pětkou a Štírem, což jsou prvky vůdcovství a snahy chopit se moci a postavení, a součtovou šestkou a Měsícem, které usilují o pevnou základnu, harmonii a nekonfliktní vztahy, může vyvolávat vnitřní přetlak. Svými činy chcete být prospěšný druhým, ale mějte na paměti, že co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro ne. Negativně můžete podléhat bezohlednosti, tvrdosti čí touze ovládat jiné, ale i vy sám se můžete stát hříčkou manipulací, trpět přecitlivělostí, zradit své zásady a nenaplnit své cíle.

 

16. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc

Tento den vám dává do vínku nezávislost, značnou vnímavost, citlivost, touhu vše si vyzkoušet na vlastní kůži a dosáhnout svých představ a sklidit uznání, čímž se posiluje vaše sebevědomí, které je mnohdy vrtkavé. Jste přemýšlivý a pozorný vůči detailům. Vaše organizační a praktické dovednosti spolu s odpovědností z vás dělají dobrého a výkonného bojovníka za vámi vytyčené cíle. Uvědomujete si výhody spolupráce, ale možná raději budete upřednostňovat povolání, která vám poskytnou samostatnost a pocit svobody a volnosti. Chcete se prosadit, ale současně toužíte po harmonickém splynutí s partnerem, což může být zdrojem vnitřního konfliktu. Pokud nedokážete projevit své předpoklady, silně se to odráží na vašem sebevědomí a můžete začít zpochybňovat své schopnosti. Svou frustraci dáváte svému okolí pociťovat velmi silně v podobě dominance, náladovosti, nespokojenosti, neschopnosti dosáhnout kompromisu a neochotě respektovat názory a potřeby druhých.

 

17. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc

Skrýváte v sobě velkou vnitřní sílu. Jste aktivní jedinec připravený pomáhat druhým a nemyslet jen na sebe. Nedokážete nečinné sedět a přihlížet. Chcete se zapojit do dění. Změny a nové podněty stimulují váš zájem. Máte rozvinuté pozorovací, vůdcovské a organizační schopnosti, smysl pro detail, výdrž, schopnost přitáhnout k sobě správné lidí, neboť jste skvělý psycholog a navíc i dobrý stratég se schopností být v pravý čas na pravém místě, což jsou atributy, které vám napomáhají dosáhnout úspěchu a hmotného zabezpečení. Svým charismatem a komunikativními dovednostmi získáváte podporu druhých. Citově si však udržujete jistý odstup, neboť jste tajnůstkař a jen tak někoho si nepřipustíte k tělu. Duší jste romantik oplývající hlubokými city, ale potřebujete jistou dávku nezávislosti. Hledáte neustále sebepotvrzení, a pokud se vám ho nedostává, můžete inklinovat k náladovosti, vyvolávat konflikty, chovat se panovačně, být příliš kritický, podezíravý a izolovat se od druhých.

 

18. listopad, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Měsíc

Jste prozíravý a vždy se snažíte vše důkladně plánovat a jednat odpovědně. Oplýváte značnými logickými a analytickými schopnostmi a chcete se dopátrat meritu věci. Svých cílů dosahujete rozhodností, organizačními a vůdcovskými dovednostmi, pevnou vůlí a schopností tvrdě pracovat. Máte rád výzvy a nechybí vám odvaha. Toužíte po nezávislosti, volnosti a svobodném rozhodování. Dokážete porozumět druhým, a proto si snadno získáváte jejich důvěru a přízeň a jste vždy ochoten nabídnout pomoc a oporu. Nejspíš je tato vlastnost posílena spojením součtového čísla 9 a Měsíce. Jste rád ve společnosti a umíte být zábavným, velmi příjemným a velkorysým společníkem. Na vaši intuici se můžete spolehnout, a pokud budete sledovat své vnitřní vize, dozajista dosáhnete úspěchu. Naučte se relaxovat. Pozor si dejte na náladovost, sobeckost, aroganci, sarkasmus, sklon provokovat či manipulovat s druhými, ale i vy sám se můžete stát obětí této hříčky.

 

19. listopad, Štír/Střelec, vládce Pluto, Jupiter, vládce dekanu Měsíc

S tímto dnem se spojují vlastnosti, jako je ctižádost, kreativita, bystrost, rozhodnost, snaha uspět a prosadit se. Značné úsilí něčeho dosáhnout bývá vždy vlastní všem jedničkám, ať už těm čistým, či vzniklým ze součtu, zde tedy jedničky a devítky. Štír vám dodá odvahu, zvídavost a vnitřní sílu. Střelec s Jupiterem přidávají optimismus, napomáhají získat si oblibu u druhých a probouzejí touhu sledovat vytyčený směr. Měsíc posiluje vaši zvídavost, intuici, citlivost a představivost. V jádru jste idealista schopný sledovat své vize a díky silné vůli, plnému nasazení a touze jich dosáhnout není pochyb, že se tak i stane. Do popředí může vystoupit vnitřní boj, kdy na jednu stranu chcete jít svou cestou, ale na druhou stranu chcete být prospěšný druhým. Je třeba naučit se udržet rovnováhu a dělat kompromisy, které jsou přijatelné pro obě zúčastněné strany. Vyvarujte se náladovosti, netrpělivosti, sebestřednosti, či naopak vnitřních strachů5 které vám brání v osobním pokroku.

 

20. listopad, Štír, Střelec, vládce Pluto, Jupiter, vládce dekanu Měsíc

Máte smysl pro nové plány a nebojíte se vydat po neznámých a neprošlapaných cestách. Jste ochoten k činu ve jménu velké věci nebo nějakého ideálu. Vaše společenská obratnost, velkorysost, přátelskost, dobré komunikativní a diplomatické dovednosti vám napomáhají budovat prospěšné vztahy a dosáhnout mimořádných úspěchů. Pokud se do něčeho pustíte, projevujete nejen značné odhodlání, ale i velkou odpovědnost. Tento den posiluje vaši intuicí, vnímavost, citlivost, ale i houževnatost, silnou vůli a vytrvalost. Jste si vědom, že bez disciplíny, tvrdé práce a spolupráce s druhými nelze v životě mnoho dosáhnout. Partnerství je pro vás důležité a jste ochoten pro ně mnoho udělat. Především posilujte trpělivost, usilujte o emocionální vyrovnanost a citové napětí neobracejte do svého nitra. Vše prožíváte hlouběji a intenzivněji než ostatní a vaše přecitlivělost by vám mohla v životě způsobit mnohá zranění a ubírat na sebevědomí.

 

21. listopad, Štír, Střelec, vládce Pluto, Jupiter, vládce dekanu Měsíc

Váš šarm, podnikavost a nezávislé a originální myšlení' z vás činí příjemného společníka, který svým optimismem dokáže nakazit své okolí. Zpravidla oplýváte skvělými komunikačními schopnostmi a máte potřebu se vyjádřit nějakým tvůrčím způsobem. Snadno navazujete vztahy s druhými. Vaším kladem je výkonnost, všestrannost, tvořivost a dobrá intuice, která vám napomáhá správné nasměrovat energii. Vaše ambice jsou silné a máte potřebu sledovat své vytyčené ideje. Vaše odpovědnost vás však zpravidla vždy vrací nejprve ke splnění vlastních povinností. Vztahy ve vašem životě hrají velkou roli. Vaše city jsou velmi hluboké a k těm, které milujete, se chováte velkoryse, vstřícně, přátelsky a snažíte se je zabezpečit. Rozepře řešíte smírnou cestou. Projevíte-li svou negativní stránku, inklinujete k netrpělivosti, impulzivnímu jednání, hádavosti, manipulacím, slovem zraňujete druhé a postupně se odcizujete. Vaše emoce jsou silné a občas mohou nepříjemně vyplavat na povrch.

 

22. listopad, Střelec, Štír, vládce Jupiter, Pluto, vládce dekanu Jupiter

V životě jdete za svými ideály a jste schopen dát jim reálnou podobu, neboť jste vybaven praktickými, organizačními a vůdcovskými schopnostmi a umíte se postavit k práci odpovědně, houževnatě a vytrvale. Navíc jste optimistická povaha a nechybí vám nadšení. Vaše značná vnímavost vůči druhým a intuice se stávají darem pro umění jednat s lidmi. Jste vybaven skvělými komunikačními a diplomatickými dovednostmi a rád navazujete nové kontakty. Jste ochoten druhým pomáhat, ale sama vaše přítomnost a pozitivní naladění je inspirují k nějakým činům. Pokud si vytknete cíl, jste schopen ho sledovat s plným nasazením a vaše zapálení pro věc vás přiměje rozvinout všechny vaše schopnosti. K těm, které milujete, se chováte velkoryse. Pozor na egoismus, tvrdohlavost, nekompromisnost, skrývám citů, hyperaktivitu či podléhání nudě. Uhlídejte si vaši značnou citlivost, ze které snadno může plynout vaše zranitelnost, sebelítost, nervozita a pocity nedostatečnosti.

 

23. listopad, Střelec, Štír, vládce Jupiter, Pluto, vládce dekanu Jupiter

Jste člověk mnohostranně nadaný, Činorodý, bystrý, přemýšlivý, vnímavý, idealistický a plný nadšení. Rychle se orientujete v přílivu nových informací a jste si vědom, že moudrost a poznání jsou branou k dalšímu kroku vpřed. Máte touhu své myšlenky šířit dál. Rád poznáváte nové lidi a země. Duší jste dobrodruh a vnitřní neklid vás popohání dosáhnout k novým zkušenostem a poznatkům, ať už ve vnějším světě, nebo ve vlastním nitru. K životu potřebujete změnu, aktivitu, nevázanost, nezávislost a nějaký cíl, za který můžete bojovat, neboť skutečně ožíváte v boji za něco. Jinak upadáte do prázdnoty. Jste společenská bytost a váš šarm a vřelost k vám přitahují druhé a umíte na ně udělat dojem. Nebude od věcí posilovat disciplínu a netříštit svou energii, neboť byste mohl propadat neklidu, netrpělivosti a nejistotě. Vaše tvrdohlavost, nekompromisnost, otevřenost, přímost a mnohdy ostrý jazyk vám mohou nadělat mnoho nepřátel a odradit i ty, kteří by vám jinak mohli být nápomocní.

 

24. listopad, Střelec, Štír, vládce Jupiter, Pluto, vládce dekanu Jupiter

Jste společenský člověk plný ambicí, ideálů a oplývající velkým tvůrčím potenciálem. Své vize jste schopen realizovat díky praktičnosti, pracovitosti, silné vůli, trvalému úsilí, optimismu a nadšení. Věříte, že vaše činy jsou vaší nejlepší vizitkou. Máte své zásady a schopnost organizovat si život. Bystrost, komunikativnost a diplomatický um vám napomáhají navazovat kontakty. Máte pochopení pro druhé a umíte je podpořit a inspirovat. Je vám vlastní přátelskost, ochota pomoci a toužíte po harmonickém prostředí. Uvědomujete si důležitost spolupráce. Dokážete bojovat za ideál, kterému věříte, a umíte k němu přesvědčit druhé. Bojíte se nudy a rutiny. Nadšeně se vrháte do vztahů, ale váš citový život může být nestálý. Je třeba naučit se udržet rovnováhu mezi vašimi potřebami a požadavky druhých. Pozor si dejte na sklon k nezodpovědnosti, spoléhání se na druhé, egoismu, zlomyslnosti, závisti, žárlivosti a přehnané citlivosti. Snadno se necháte ovlivnit, což by vás mohlo svést na scestí.

 

25. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter

Toužíte po vědění, které získáváte klasickým studiem, ale i školou života, což vás může přimět vydat se na cesty za poznáním. Potřebujete mentální podněty a změnu, jinak se začnete nudit. Vaše nadšení ve vás probouzí bojovného ducha a dodává vám energii sledovat vytyčený cíl. Jste přemýšlivý, pozorný vůči detailům a snažíte se vše analyzovat a vyhodnocovat. Snadněji než většina ostatních lidí dokážete pochopit dění kolem vás. Máte své ideály, a pokud se naučíte využívat vaši intuici, dozajista dosáhnete jejich naplnění. Vůči druhým jste přímý, otevřený, přátelský a vždy ochotný pomoci, pokud je to třeba. Partnerství je pro vás v životě důležité, ale současně potřebujete i hodně vzrušení a na vlastní kůži prožité zkušenosti. Může vám trvat déle, než najdete toho správného člověka pro ' společný život, ale této duši se pak stáváte velkou oporou. Vyvarujte se náladovosti, která může přinášet euforie optimismu, ale i skepse. Posilujte trpělivost a nepodléhejte nervozitě, neklidu a impulzivnímu chování.

 

26. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter

V nitru jste velmi citlivý člověk, i když to na sobě nedáváte znát. Harmonické vztahy hrají ve vašem životě důležitou rolí. Oplýváte odvahou a velkou vnitřní silou, která se zpravidla projeví v těžkých chvílích vašeho života a možná vás samotného překvapí, jaký potenciál se ve vašem nitru skrývá. Pokud se spolehnete na svůj vnitřní hlas, díky své cílevědomosti, tvořivosti, praktičnosti, řídicím schopnostem, vynalézavosti, perfekcionalismu, disciplíně, optimismu a nadšení dokážete vždy najít neobvyklá řešení a dosáhnout úspěchu. Váš Šarm a magnetismus přitahují druhé a o přátele nemáte nouzi. Vnitřní neklid a touha po něčem novém vás vedou do nových projektů. Pokud se k něčemu rozhodnete, dokážete být tvrdohlavý. Citová nevyrovnanost může vést k partnerské nestálosti, uzavřenosti, podezíravosti, osamění a manipulacím. Pokud nedůvěřujete sám sobě, jste arogantní, chlubivý, nesoustředěný tříštíte energie, nedokončujete vytyčené cíle a propadáte pesimismu.

 

27. listopad. Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter

Máte své ideály, které vytrvale sledujete a zpravidla volíte cestu osobní zkušenosti, která je dlážděná tvrdou prací, pevnou vůlí a věrnou službou. Jste citlivý, vnímavý a intuitivní člověk disponující plodnou myslí, originálními nápady a odvážnými projekty. Ač toužíte po dobrodružství, vzrušení a změně, chováte se zpravidla odpovědně. Pokud tak nečiníte, vězte, že dříve či později budete okolnostmi přinucen se k odpovědnosti postavit čelem. Svým optimismem přitahujete ostatní. Máte mnoho přátel a upřednostňujete společnost a spolupráci s druhými před samotou, neboť rád sdělujete své poznatky druhým. K vyrovnanému životu však potřebujete i občasné období klidu, kdy se stáhnete do sebe a urovnáte si své myšlenky. Dejte si pozor, abyste se neztratil v analyzování vlastních poznatků a neizoloval se tak od ostatních. Posilujte trpělivost, především s těmi jedinci, kteří nedosahují vašich kvalit. Vyvarujte se náladovosti, urážlivosti, nervozity a neklidu, který vede k vnitřnímu napětí.

 

28. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter

Jste nezávislý idealista, který si však je vědom, že spolupráce s ostatními může být přínosná. Nerad se necháváte spoutat a k něčemu nutit. Potřebujete mít počít svobody a volnosti. Pokud se cítíte být pochopen, jste skvělý společník a partner. Rád se pouštíte do něčeho nového a upřednostňujete zrněnu a pohyb. Díky vaší kreativitě, aktivitě, organizačním a vůdcovským dovednostem, logickému uvažování, rozhodnosti a vnitřní síle jste schopen dosáhnout mnohé. Bude však dobré posilovat disciplínu a trpělivost, neboť nové příležitosti a lákadla na cestě životem by vás mohly odvést od původního záměru. Práce ve vašem životě hraje důležitou roh a dokážete dosáhnout dobrého finančního zabezpečení. Jste člověk zábavný, společenský a váš optimismus a nadšení přitahují druhé lidi. Dejte si však pozor na netoleranci a přílišnou přímost, která mnohdy působí více jako kritika. Ač to vy sám nemusíte takto vnímat, můžete tím odradit ty, kteří by vám jinak mohli být nápomocni.

 

29. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter

Jste silná, zvídavá, vnímavá, intuitivní a v jádru velmi citlivá bytost, což nerad dáváte na odiv. Máte vyhraněný smysl pro pravdu, spravedlnost a odpovědnost. Dokážete tvrdě a vytrvale pracovat a ostatní se na vás mohou spolehnout. Jste neustále v pohybu, velmi aktivní, činorodý a plný energie. Pokud dokážete důvěřovat svému vnitřnímu vedení, rozvíjet víru v dobro a pěstovat optimismus, jste na nejlepší cestě uspět. Kladete důraz na poznání a hledáte nové myšlenky, poznatky a usilujete o svůj duševní a duchovní růst. Touha po vědění vás může přimet k cestování. Jste rád obklopen společností a zapojujete se do aktivit, které jsou prospěšné širšímu společenství. Jste připraven pomoci druhým, pokud je to třeba, či se jen stáváte skvělou inspirací a povzbuzením. Toužíte po citové stabilitě a bude dobré vytvořit si uspokojivé domácí zázemí. Vyvarujte se netrpělivosti a netolerantnosti. Kladete vysoké nároky nejen na sebe, ale i na druhé, čímž se můžete izolovat a ztratit přízeň okolí.

 

30. listopad, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Jupiter

Tento den vám naděluje dobrodružnou povahu, zvídavost, značnou kreativitu, bohatou představivost, velkou duševní činorodost, nadprůměrný intelekt, rychlou schopnost úsudku a liberální přístup ke světu. Jste přátelský, čestný a plný ideálů, které se nebojíte hájit, a jste připraven bojovat za spravedlivou věc. Toužíte po změně, dobrodružství a poznání. Máte jasnou představu o tom, co chcete a co odmítáte akceptovat. Díky svým skvělým komunikativním schopnostem, vstřícnosti, dynamičnosti, optimismu a nadšení si snadno získáváte přízeň okolí. Pokud dokážete využít svých kladů, jste schopen naplnit své ambice. Pozor si dejte na tvrdohlavost, vypočítavost, lhaní, sarkasmus a ostrý jazyk. Mnohdy se necháte unést svými pocity a vaše impulzivní chování, nemístná přímost a otevřenost se druhých hluboce dotýkají. Posilujte trpělivost, jinak můžete propadat lenosti a ukolébat se v pocitu vlastní spokojenosti. Váš vnitřní neklid a potřeba změny vás mohou odvádět od předem vytyčených cílů.