Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jména a jejich čísla

29. 2. 2012

Jména a jejich čísla

Energie čísel

Každé číslo od 0-9 má svůj vlastní život a do těch našich nese svou energii. Ke každému písmenu lze přiřadit číselnou hodnotu a tedy i písmena vnáší do našeho podvědomí informace, které je možné rozluštit. Každé písmeno putuje do určité úrovně našeho vnímání, ať už se jedná o svět citový či praktický.

Energie slov

Slova tedy přináší do našich životů energii, která na nás působí. Proto je celkem důležité, např. v období intenzivního sebepoznávání nebo při volbě jména svého dítěte či profesního pseudonymu znát, jaké kvality či nedostatky do života přináší. Jaký směr podpoří a v jakém naopak postaví překážky. V těchto případech doporučujeme službu využít.

Numerologie jména

           Jak je již uvedeno v pojednání o numerologii, pomocí čísel se dá předurčit osud člověka a jelikož nikdo neví dopředu, datum narození není vhodné předčasně vybírat jméno dítěte. Sice praxe na nás klade požadavek o naplánování jména novorozence, ale samozřejmě je možné postupovat „ nestandardně“ a jméno děťátka uvést na potřebné doklady v době, kdy je známé i datum narození, protože bychom měli začít výpočtem vibrace numerologického programu z data narození, poté vzít v úvahu vibraci příjmení a nakonec volit jméno, tak aby vznikla vhodná kombinace písmen.

Protože každé písmeno má svou číselnou vibraci, mám tu pro vás tabulku:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

Jméno - to je často to první, co o cizím člověku kromě vzhledu můžete zjistit. I jméno a příjmení ale mnohé prozradí o charakteru a osobnosti člověka, má nezanedbatelný vliv na jeho osud a štěstí. Nevěříte? Každé písmeno má nějaký význam, nese určitou vibrační energii, která mu náleží podle čísla, jež je mu přiřazeno. Stačí písmena vašeho jména a příjmení (nebo jména toho, kdo vás zajímá) převést na čísla podle následující tabulky (diakritika – háčky, čárky - se vynechává).

Příklad: Rozbor se dělá pro jméno Eva Spurná.
Jméno je složeno z čísel 5, 4, 1 a příjmení 1, 7, 3, 9, 5, 1. Variace součtů těchto čísel určují činné číslo, dědičné číslo, vibrační číslo, intimní číslo a číslo realizace, jejichž výklad vám zprostředkuje poměrně ucelený náhled. Jistou roli hrají ovšem zároveň i čísla vyskytující se ve jméně a příjmení početněji nebo naopak chybějící.

Činné číslo

Vypočítá se součtem čísel křestního jména. Vypovídá o podstatě dané bytosti, ukazuje, jaký je člověk uvnitř.
V našem případě máme jméno Eva = 5 + 4 + 1 = 10 = 1 + 0 = 1
(Pozor - dvojciferná čísla se sice dále sčítají, jak to vychází i v našem příkladu, ale pro čísla 11 nebo 22 je samostatný výklad).
O čem vypovídá, co ukazuje číslice, která vám vyšla?
1 - vynalézavost, nervové napětí
2 - citlivost, laskavost, jemnost
3 - šikovnost, přizpůsobivost
4 - organizační talent, chuť podávat výkony
5 - bystrost, zvídavost, ochota ke změnám
6 - něha, soulad, rovnováha
7 - zvnitřnění, intuice, touha a inklinace k tajemnu
8 - energie, umíněnost
9 - citovost, oddanost
11 - síla, napětí
22 - inspirace, ctižádost a ideály

Dědičné číslo

Dostaneme ho součtem čísel příjmení. Ukazuje na přínos předků pro fyzickou i duševní stránku člověka (je tedy logické, že žena, pokud se vdá a přijme příjmení manžela, něco ztrácí a něco naopak získává).
V našem případě: Spurná = 1 + 7 + 3 + 9 + 5 + 1 = 26 = 2 + 6 = 8
Číslo, které vám vyšlo, nese nějaký odkaz, něco vyjadřuje.
1 - sebedůvěra
2 - rovnováha
3 - chápavost, vnímavost, bystrost
4 - organizační schopnosti
5 - nadšení
6 - porozumění
7 - rozvaha
8 - vůle
9 - loajalita
11 - síla
22 - inspirace

Součtem činného a dědičného čísla získáte následně číslo vibrační.

 

Numerologie - mystika čísel. Má váš partnerský vztah budoucnost?

Numerologie je mystická teorie, která tvrdí, že každé číslo má jedinečné vibrace. Tyto vibrace ovlivňují lidi i věci podobně jako zvukové vlny nebo světlo.
Numerologie se soustřeďuje především na vlivy jednomístných čísel  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, výjimku tvoří někdy čísla 11 a 22.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

i

á

k

č

ď

é

o

p

q

í

j

t

l

m

ě

ó

y

z

r

s

ť

u

v

n

 

ý

ž

ř

š

 

ú

 

ň

x

 

w

 

 

 

ů

 

 

 

 

 

 

Partnerské číslo příklad výpočtu:
Za každé písmeno vašeho jména dosaďte číslo, které si vyhledáte v tabulce. Pak všechna čísla sečtěte tak, aby vám vyšlo jednomístné číslo. To samé udělejte s partnerovým jménem. Nakonec sečtěte výsledky obou celých jmen a případně opět sečtěte, aby vám vyšel jednomístný výsledek. Podle výsledku pak zjistíte co se za společným číslem skrývá.

Upozornění pro ženy: Pakliže jste se vdala použijte nynější příjmení.
 

J

 

A

 

N

 

N

 

O

 

V

 

Á

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

5

 

5

 

6

 

4

 

1

 

2

=

25

=

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

A

 

R

 

T

 

A

 

N

 

O

 

V

 

Á

 

K

 

O

 

V

 

Á

 

 

 

 

 

 

4

 

1

 

9

 

2

 

1

 

5

 

6

 

4

 

1

 

2

 

6

 

4

 

1

=

46

=

10

=

1

Jejich partnerské číslo: 7 + 1 = 8

Číslo 1
Partneři by měli vědět, kde jsou hranice prostoru toho druhého a naučit se nenarušovat jejich osobní teritorium.
Je třeba respektovat soukromí svého protějšku. Máte různé povahy a různé zájmy. Znamená to, že jste dva individualisté, kteří občas potřebují, aby se jejich cesty rozdělily.. Pokud se budete nutit trávit všechen čas společně, může to vést k rozchodu. Naučte se respektovat přání druhého, dopřejte mu skutečnou svobodu, pak váš vztah vydrží.
Oba se musíte ovládat a být zdrženlivý - přestože je pro vás těžké snášet, že si vás partner zrovna nevšímá.

Číslo 2
Oba partneři se musí snažit, aby si porozuměli. Bez společného úsilí váš vztah nepřežije. Musíte být trpěliví, chápat jeden druhého v krizových obdobích, harmonickému soužití se teprve musíte učit. Nesmíte narušit vztah momentálními výbuchy vzteku. Vyvarujte se toho, aby se vaše soužití změnilo v boj o moc. Budete spolu žít šťastně, pokud budete naslouchat svému protějšku a spolupracovat  s ním.

Číslo 3
Nedorozumění kvůli nedostatečné komunikaci mohou narušit i láskyplný vztah. Naučte se vyjádřit svá přání, ať už při diskuzích o různých problémech nebo když si potřebujete ulevit popovídáním s někým blízkým. Nebojte se vyjádřit svou lásku a city verbálně - nestačí je projevovat jen fyzicky.
Pro dlouhodobé udržení partnerského vztahu je životně důležitá otevřená komunikace. Naučte se podělit se o nové zkušenosti, vyjádřit slovy, co se děje ve vašem srdci i duši.Je důležité umět dát najevo radost i smutek. Čím více budete dávat svému partnerovi najevo, jak se cítíte , tím kvalitnějšího soužití dosáhnete.

Číslo 4
Partneři musí dosáhnout úplné shody. Naučit se společně formulovat myšlenky, organizovat akce. To bude prubířský kámen jejich společného života. Čím lépe budou spolupracovat na cestě k vysněnému cíli, tím silnější vazba mezi nimi vznikne. Nečinnost a setrvačnost by jejich život otupila.
I když nedisponují přebytkem energie, měli by oba zůstat stále aktivní - plánovat, organizovat a zúčastňovat se různých akcí. Tvůrčí myšlení jim v tom pomůže. Pokud zůstanou nečinní,brzy se spolu začnou nudit a to jejich pěkný vztah nahlodá.

Číslo 5
Číslo symbolizuje potřebu naučit se přijímat věci tak, jak přicházejí, a schopnost vyrovnat se se změnami. živelné společné soužití bez rovnováhy, plánu a racionálních zvážení oboustranných potřeb, založené na momentálních citech a chování, pravděpodobně neskončí dobře.
Pokud budou partneři své vášně ovládat a s klíčovými rozhodnutími posečkají, dočkají se klidnějšího a spokojenějšího společného života. Přinese jim to řád a pořádek, oni nabudou sebevědomí a najdou správnou cestu životem.

Číslo 6
Partneři se musí naučit brát na sebe zodpovědnost a pokaždé, když se něco nepříjemného stane, neobviňovat svůj protějšek. Společný život by měli pojmout tvůrčím způsobem. Bylo by vhodné dát prostor pozitivní energii a nechat z duše vytrysknout skryté tvůrčí ambice. A také se musí naučit opravdově milovat!
Schopnost otevřít srdce lásce, která neklade podmínky, poskytne partnerskému vztahu nové perspektivy.

Číslo 7
Partneři musí spolupracovat na společném duševním rozvoji a zdokonalovat svou intuici. Vnímavost a citlivost k detailu je vzácný dar, a proto vylepšuje každý vztah. Jakmile oba partneři umí vysílat a přijímat signály, mají naději na harmonický společný život.

Číslo 8
Partneři musí ve svém vztahu najít rovnovážný stav. Obvykle je totiž táhne různými směry.Musí se pokusit vztah přesto udržet a najít společnou půdu. Peníze jsou sice v životě nutné a důležité, ale ne více, než vyjádření našeho duševního rozpoložení. Život v páru se nesmí změnit v neustálou honičku za materiálním zabezpečením, za výdělkem. Na druhé straně není záhodno dojít k opačnému extrému a navždy se uchýlit do ústraní zkoumat duši.

Číslo 9
Partneři musí zůstat přátelští k ostatním. Je třeba naučit se milovat i jiné lidi než sebe navzájem. Věnujeme-li se i dalším lidem, uvědomíme si, jakou vnitřní silou jsme byli obdařeni, a náš partnerský vztah se tak dostane na vyšší úroveň.