Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tarot

 

 

 

Co je to TAROT?

 

Tarot je karetní soubor, jenž představuje obsáhlou učebnici ezoteriky. Kromě toho se dá použít jako karetní hra sloužící k předpovídání. Existuje nespočet verzí, jak moderních, tak i velice starých, které je možno rozlišit podle obrázků a jejich pořadí.

Hermeneutickému řádu Zlatého úsvitu náleží zásluha, že karty zpřístupnil i širšímu okruhu lidí. Dlouhou dobu byla nejznámější hrou verze Arthura Edwarda Waita (1857-1914), člena řádu. Do karetní hry však zcela záměrně zabudoval několik chyb, protože Golden Dawn přísahal, že neprozradí všechna tajemství. Teprve Aleister Crowley vytvořil spolu s Friedou Harris bezvadnou sadu karet, nazvanou Thovtovu.1

 

Jak vznikl a jak se dostal až k nám?

 

Původ a stáří karet nejsou známy a otevírají prostor pro bezpočet spekulací. Je známo, že karty donesly do Evropy putující kmeny Sinti a Rómů. Ale dochovaly se však jednotlivé listy karet, které vznikly zhruba 200 let před jejich příchodem ve 14. století.2

 

Tudíž by se dalo říci, že Cikáni pouze tuto hru rozšířily, ale přímo do Evropy hrací karty přinesly Arabové, resp. Saracéni na konci 14.st., a to přes Španělsko a Itálii (jednalo se o karetní hru, které se říkalo „naib“), ale teprve ve 16. st. se v Itálii vynořuje slovo „tarocchi“ a název tarot dostaly tyto karty až ve Francii. V pařížské Bibliothegue Nationale se zachovalo 17 ručně kolorovaných karet velkých arkán, která byla údajně zhotovena roku 1392. Zájem o tyto hry byl ve středověku tak velký, přestože byly církví zakazovány, že vznikaly četné druhy karetních her a byly od 16. stol. také tištěny.3

 

Proč tarot?

 

Jedna z verzí o původu evropského tarotu říká, že první tarotové karty byly zhotoveny v Benátkách a pojmenovány podle severoitalského přítoku Pádu, řeky Taro. Ani etymologický rozbor slova tarot nevnáší o původu této sady karet jasno. Někteří hermeneutikové hovoří o tarotu jako o „Thovtově knize“, odvozujíce název tarotu ze jména Thovta-egyptského boha duchovního života. Přesmyčky dávají slova „tora“ (hebrejský zákon) a „rota“ (lat. kolo -osudu) a další. 4

 

Druhy tarotů u nás:

 

Zřejmě nejznámějším a nejpoužívanějším tarotem u nás je již zmíněný Rider Waite tarot. Waiteovi znalosti a jeho bystré vnímání přinesly užitek nejen vážným zájemcům o svět tarotových symbolů a karet, ale také těm, kteří se zabývali okultismem nebo mystikou. Tento balíček karet je revoluční ve své době tím, že všechny karty Malých arkán předložil v obrázkovém zpracování, jež svou symbolikou značně ulehčilo výklad (na číslovaných kartách byly jen zachyceny meče, hole, poháry či pentakly).

 

Dalším ze sady je Thovtův tarot, který ve svých snech soustřeďuje rozmanitost symbolů a spojuje astrologii, numerologii a vizualizaci se symbolikou různých škol moudrosti.

 

Významným přispěník k tarotu je též Osho zen tarot, který se zaměřuje na pochopení toho, co je tady a teď. Je to systém založený na zenové moudrosti, která říká, že vnější události jsou jednoduše odrazem našich myšlenek a pocitů. Osho zen tarot nám pomáhá odpoutat pozornost od vnějšího dění, abychom mohli pochopit, co se děje uvnitř – v našem srdci.

 

Dalšími oblíbenými sadami jsou: Mytický tarot, Kosmický tarot, Tarot moudrost východu, Tarot partnerských vztahů a mnohem další…5

 

Co všechno tarot odhaluje?

 

Tarot především ukazuje etapy na cestě k Velkému dílu, tj. fáze spirituální alchymie, fáze velké proměny lidské osobnosti, která je cílem všech ostatních ezoterických systémů, dále ukazuje souvztažnosti těchto proměn s mystérii a mýty starověku a konečně zobrazuje archetypické křižovatky lidského života, tj. etapy rozhodování, životní křižovatky a cesty, kterými je se třeba na těchto křižovatkách ubírat, abychom došli k individuaci, tj. psychické dospělosti, a realizovali se tak ve svém životě jako lidské osobnosti ve své lidské duchovní autentičnosti.“6

 

Tarot:

 

Celá staletí se lidé snažili rozluštit mystérium tarotu a to jak souvisí s jejich životy. Ještě donedávna byl však tento pradávný systém divinace přístupný jen úzkému okruhu zasvěcených…“ 7

 

Tarotové karty tvoří tzv. Velká a Malá arkána.

Malá arkána: Existují čtyři, pro každý element jedno arkánum. Hole odpovídají ohni, a z hlediska stavu společnosti jsou zde zastoupeni řemeslníci. Meče jsou vzduchem a vojenskou obranou. Disky odpovídají zemi a obchodníkům. A poslední jsou poháry, které odpovídají vodě a duchovním, či církevním hodnostářům. Každou z těchto barev tvoří deset karet, které jsou číslovány od esa-1 do 10. Jejich význam je odvozen od příslušných sefir kabaly. K tomu ještě přistupují dvorské karty: Král, Královna, Princ a Princezna. V některých setech je to Král, Královna, Rytíř a Páže.

Velká arkána: Je to 22 karet, jež jsou číslovány od 0 do 21. Zastupují 22 písmen hebrejské abecedy, a zároveň 22 stezek symbolů stromu života.8

 

Nyní bych se pokusil v kostce vysvětlit kroky Velké arkány z hlediska hledajícího člověka své nitro, své duchovní moudro:

 

Cesta tarotem je cestou BLÁZNA, člověka stylizovaného do pestrých šatů. On si tuto cestu vybral sám, stejně tak šat, který jej odlišuje od ostatních. Blázen může nahradit jakoukoli kartu z Velkých arkán. Začínáme vstupem do dětství, či začátku našeho hledání symbolizované MÁGEM. Mág ovládá malou arkánu( poháry=city, meče=myšlenky, hole=energie a pentakly= bohatství). Už je to člověk, který se učí používat své schopnosti a učí se novým. CÍSAŘ a CÍSAŘOVNA nám ukazují pozemské rodiče, kdežto VELEKNĚZ a VELEKNĚŽKA rodiče duchovní. Další etapou v tarotu s číslem 6 jsou MILENCI, kteří symbolizují rozhodování. Kladou otázku, zda zůstat nohama na Zemi, či se vydat do duchovních sfér? VŮZ nám ukazuje blížící se zápas ve společnosti, ale také spolu sním přichází akce a energie. Díky této cestě můžeme objevit 4 cnosti= SPRAVEDLNOST, MÍRNOST, SÍLA a moudrost symbolizovaná POUSTEVNÍKEM. Jsou to naše „zkoušky z dospělosti“. Desátou kartou v pořadí je kolo osudu, která nám vnáší potřebu změn, či novou cestu. VISELEC, SMRT, ĎÁBEL a VĚŽ nám opět ukazují pohled do nitra, pohled na naše duchovní hledání. Po prožití zápasů s okolím a s temnými silami uvnitř nás se setkáváme s vyššími principy v podobě HVĚZDY-symbolu naděje, LUNY a SLUNCE, jež jsou světla života, která nám svítí a pomáhají na námi zvolené cestě. Karta SOUD ukazuje spasení, završení kosmického cyklu, posledního soudu našeho života… A konečně karta SVĚT nám otevírá cestu do ráje, dveře poznání…9

 

Já a tarot

 

Nevěřím na náhody a tak nepochybuji, že vše co se událo v mém putování až sem by byla jen snůška událostí, které mi vcházely do života. Celý život jsem chtěl mnohem více, než mi okolí nabízelo. Stále jsem cítil, že se mi nedostává to, co by mě skutečně naplňovalo. A tak v mém zlomovém období, v 15 letech jsem se dostal ke knížce Věštění osudu. Věděl jsem, že mě to lákalo vždy, ale tady byl přímo návod jak na to. Začal jsem s kartama. Ty mě zajímaly nejvíc. Mé první byly klasické žolíkové. Avšak mi přišlo hodně těžké se naučit všechny významy. Pak jsem se dozvěděl o tarotových kartách. Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy jsem si jimi poprvé listoval. Oslovily mě, komunikovaly se mnou. Ještě jsem nevěděl, co která karta znamená, ale ty barvy, malby…prostě stvořené pro mě. Byl to Rohrig tarot. Nádherné a fascinující kosmos magicko-mystické obrazy. Pomohlo mi to při rozvíjení mé bytosti, mé osobnosti. Díky tomu, jsem věděl, že překročit sebe sama není zas tak těžké a složité. Někdy stačí pochopit jedinou věc a transcendentální nazírání se otevře během vteřiny.

 

Asi jako každý jiný jsem začínal s výkladem karet pro rodinu. Nejprve jsem koukal co dotyčného „čeká a nemine“, ale vždy se ukázal i problém, který bylo nutno řešit. Nejprve jsem viděl problémy ve vztazích, práci, životě…ale později jsem se dotával čím dál tím více lidem do podvědomí. K tomu mi pomohla i astrologie a numerologie, jelikož díky rozborům jsem věděl, proč se lidé tak či onak chovají. Poté jsem dospěl k názoru, že díky nevyřešené minulosti člověk své problémy tahá do budoucna a jejich řešení je jen naučenou frází z předchozích zkušeností-většinou zažité vzorce chování: „jen aby to nebolelo“. A tak díky kartám jsem v sobě objevil sílu, že stačí něco říct a „už to pracuje“. Lidem se do vědomí dostane informace, která už může konat zázraky.

 

Dostal jsem se do podvědomí tak hluboko, že často jsem řešil i bloky spojené s porodem a i ve fázi plodu. Ale dostal jsem se i do minulých životů. Možná si jen podvědomí silně pohrálo, ale kde by se třeba vzala tak silná touha spojení s přírodou, než v životě, kde dotyčný žil jako Indián… Řešil jsem například i případ, kdy člověk se vnitřně bojí jít sám, či postavit se na vlastní nohy - jelikož se stále cítí spojen s matkou! Ano, pupeční šňůra je dávno přestřižena, ale duchovně je člověk na tom jinak… Ale to je jen ukázka zlomku případů. Někdy bylo veliké čištění skrze slzy a pláč. Ale vždy, když Ti lidé odcházeli, viděl jsem v jejich očích odlehčení. Vím, že jsem jim jejich problém nevyřešil, ale pomohl ukázat jiný pohled a do „stínu strachu a pochybností pustil léčivé světlo“.

 

Nyní tarot beru jako nástroj k tomu, jak mám mluvit. Často vidím problémy již při prvním pohledu člověku do očí, a díky kartám vím, jak mu to mám říci. Pro mě je tarot filmem, knihou, jež mi ukazuje duchovní kroky, mou duchovní stezku. Nyní je to již sedmý rok, co tarot beru jako mojí součást.

 

V tarotu jsem objevil 6 cest k naplnění, kterými člověk musí projít.

Jde o cestu magickou, kdy se člověk vydává na cestu světla nebo tmy, dívá se a rodí se v něm jeho schopnosti. Jde o karty 1-6: Blázen, Mág, Velekněžka, Císařovna, Císař, Velekněz.

 

Když už si projde těmito etapami, zjistí, že na cestě může objevovat i cestu duchovní: kdy k sobě začne přitahovat lidi se stejným ražením a také jako duchovní bytost přichází k lidem, kteří potřebují jeho slova…(Zamilovaní, Vůz, Síla, Poustevník)

 

Tím se otevírají brány k cestě práce, kdy naplňuje své poslání skrze odevzdání svého lidství a vidí svět opravdovosti a pravdy… (Kolo osudu, Spravedlnost, Viselec, Smrt)

 

Ale člověk potřebuje i cestu klidu, symbolizovanou Mírností a vyrovnat svou osobnost ve všech částech své bytosti.

 

Ale k zjištění toho, jak jsme silní slouží stezka chaosu a pořádku, kdy ve víru okolností „strhneme“ k sobě lidi, které chtějí jít stejnou cestou jako my a zárověň necháme rozplynout úplně naše ego… (Ďábel, Věž)

 

A pak projít cestou pravdy, kdy objevíme v sobě Boží vedení, které nám pomůže odhalit naše vlastní já a léčit též ostatní skrze pravdu a lásku. (Hvězda, Měsíc, Slunce, Soud)

 

A pak přichází naplnění ve formě shrnutí předešlého, získání zkušeností a s vyhlídkou na nové obzory…(Svět)

 

Vím, že mi tarot pomohl „nalézt“ smysl života. Vím díky tomu, že pomáhat lidem chci skrze tuto cestu. Ale i s tímto je spojená veliká z/odpovědnost, jelikož často lidé nemusejí má slova pochopit a často musím přemýšlet, jak vhodně zvolit slova a styl mluvy… Nelze to tu tak jednoduše popsat, avšak skuteční hledající má slova pochopí…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura:

 

Bogun, W. , Straet, N. Lexikon ezoteriky. 1. vyd. Praha: VOLVOX GLOBATOUR 2001.

ISBN 80-7207-449-0

Marzano-Fritz, F. Rohrig tarot. 1.vyd. Praha: SYNERIE 2000. ISBN 80-86099-48-2

Nakonečný, M. Lexikon magie. 3. vyd. Praha: nakl. Ivo Železný 1997. ISBN 80-237-2400-2

Sharman-Burke, J. Mytický tarot. 1. vyd. Praha: SYNERGIE 2000. ISBN 80-86099-42-3

SYNERGIE. Katalog tarotu 2001

1 srov. BOGUN, W., STRAET, N. Lexikon ezoteriky, str. 173

2 tamtéž, str. 173

3 srov. NAKONEČNÝ, M. Lexikon magie, str.287

4 tamtéž, str. 287-288

5 srov. SYNERGIE, Katalog tarotu

6 NAKONEČNÝ, M. Lexikon magie, str. 288

7 SHARMAN-BURKE, J. Mytický tarot, str. 6

8 srov. BOGUN, W., STRAET, N. Lexikon ezoteriky, str. 174

9 srov. MARZANO-FRITZ, F. Rohrig tarot, str. 10-36