Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam andělů

26. 3. 2013
 

A

A'albiel - anděl ve službách archanděla Michaela
Aban - anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce
Abariel   - anděl obřadního magického průběhu užívaného pro invokaci
Abasdarhon - nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny
Abdals (náhradníci) - 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokračuje. Když jeden z nich umře (oni nejsou nesmrtelní) další je tajně jmenován Bohem
Abrid   - anděl letní rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
Abel - duše přijde do nebe a je souzena  Abelem. On je jedním z 12 sil s tímto úkolem. Je andělem čtvrtých nebes rozhodující v den Páně
Abuzohar - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Aciel   - padly anděl?
Acheliah - způsobuje zaujetí jiných pro tebe
Achaiah   - on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
Adatiel   - umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly anděl?
Adnachiel   - tento anděl panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí pod tímto znamením, se  můžou modlit k Adnachielovi za zvláštní ochranu a požehnání a my všichni se můžeme k němu modlit za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti
Adnai   - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel   - anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Aduachiel   - anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce. Střídá se s panteonem vládnoucích andělů
Af Bri - anděl provádějící kontrolu nad deštěm
Afriel - uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Afsi khof   - anděl panující měsícům červenci a srpnu
Aftiel - anděl soumraku
Agiel   - anděl, jehož jméno, je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. On je také je vedoucí inteligence planety Saturn
Aha   - anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích
Ahadiel   - andělský prosazovatel zákona
Akatriel(Akrasiel) - anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy
Alimon - ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi
Altarib   - anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu
Amabael   - anděl s panstvím nad zimou
Amabiel   - anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Amaliel   - anděl trestu a slabosti
Amatiel   - drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli
Ambriel   - tento anděl  nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu
Amitiel   - anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti
Anachiel - pomáhá vám jednat s lidmi
Anael   - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl (?)
Anafiel   - šéf soudu andělů
Anahita   - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je "neposkvrněná, je duchem vody a země"
Ananiel - jeden z početných strážců jižního větru
Anauel   - anděl chránící obchod a bankovnictví
Anfial   - jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany
Anděl listopadu - anděl listopadu. On je andělem pokory
Andělé podzimu   - Guabarel a Tarquam
Andělé porodu
Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel...)
Andělé ohně - Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel
Andělé skrytých věcí - Satarel a Gethel
Andělé lásky   - Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel
Andělé příbytku luny - tam je 28 andělů
Anděl mléka v Zoroastrianismu - anděl strážný skotu
Andělé peněz   - Uriel, Ariel, Anauel and Rauel
Andělé 12 měsíců  - tam jsou andělé pro každý měsíc roku
Andělé svátostí oltářních - Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako "duch svátostí oltářních"
Andělé modlitby - sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael)
Andělé deště   - Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal
Andělé ročních období - řídící andělé čtyř ročních období
Andělé služby(ptáci nebes)- tito andělé mají šest křídel
Andělé léta - Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta
Andělé neděle - neděle je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle, ale každá hodina má svého sekundárního anděla. Tito andělé  jsou, počínaje první hodinou - Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel, Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel a Cassiel
Andělé slz   - Sandalphon a Cassiel
Andělé rostlinstva   - Sealiah a Sofie
Andělé vetru   - Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel
Andělé zimy - Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altrib nebo Attaris
Angerecton   - anděl vyvolaný v magickém obřadu, výslovně při vzývání dýmu
Aniel - jeden z početných andělských stráží vrat  západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření  a sny
Anitor   - vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu
Anixiel - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny
Anthriel   - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Anunna   - andělé, kteří jsou pozemskými duchy
Apollyon/Abaddon(Ničitel) - hlídač propasti
Apragsin   - božský posel povolaný Bohem k meči
Aquariel   - otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji
Aralim   - přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu
Arariel (Azareel, Uzziel)  - nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám země a je andělem rybářů
Arathiel   - anděl prvního hodiny noci
Arauchia   - anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží
Arbatel - anděl odhalení
Archer   - řídící duch Vodnáře
Archons - andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel
Ardarel - anděl ohně
Ardouisur - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným "dárcem živé vody"
Arehanah   - ukazuje vám cestu k vznešenému životu
Arel   - anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v   obřadu magie. Anděl zdravého rozumu
Arella   - posel
Arial - anděl vedoucí lidskou duši  k věčnosti, nebesům nebo peklu
Arias - anděl vůně
Ariel - lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch.   Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl(?)
Armisael   - anděl lůna
Arzal - jeden z čtyř andělů, kteří jsou "skvělí a laskaví andělé". Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Asaph - vůdce houfu andělu opěvujících Boha
Asasiel - anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem a Cassielem
Ashriel - jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou. On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti. On může také vyléčit hloupost
Asmodej - anděl ničitel, padlý anděl(?)
Asron (slib boží)   - šéf 63 strážných andělů sedmi nebes
Assiel   - anděl hojivý
Ataphiel   - anděl podpírající nebesa třemi prsty
Atar   - duch ohně
Attaris - zdroj známek zimy
Atel   - anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu
Athanatos - kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých pokladů
Attarib - jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy
Atuesuel   - jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je povolán "vykouřit netvory pekla"
Auel   - anděl slunce
Auphanim   - učí magii a okultním vědám
Auphonim   - anděl cestování a sportu
Auriel(světlo boží) - jeden z 72 andělů zvěrokruhu
Ausiul   - anděl s panstvím nad Vodnářem
Ayib   - duch planety Venuše
Aymelek - anděl Měsíce
Ayscher - služební anděl pro kabalisty v magických obřadech
Azacachia - anděl porážky všech nepřátel
Azael(koho bůh posílí)   - jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač skrytých pokladů
Azariel - anděl léčivé vody země
Azbuga(h) - jeden z 8 velkých trůnů andělských
Azer   - anděl elementu ohně
Azliel   - anděl vzývání
Azrael   - anděl smrti


B

Babiel   - anděl ctnosti, kuráže a motivace
Bagdial - anděl pečující o nové příchozí v nižších nebesech. Říká se, že je smyšlený
Bahram   - anděl vítězství
Balidet - sobotní anděl vzduchu
Ballaton   - anděl objevující se na externím kruhu pentagramu Šalamouna
Balthial   - jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti
Barachiel - hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu
Baradi'el - anděl třetích nebes
Barakiel (Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) - laskavý anděl  úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení,  jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu
Barbiel - (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným
Barchiel   - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bardiel - jeden ze dvou andělů krupobití
Bareschas(začátek)   - velký anděl vyvolaný k opatření ženy
Bariel   - anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození
Barkiel - anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).
Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspěšný v bojování s démony
Barpharanges   - anděl trestu
Bartzachiah - zastavuje bezuzdnost
Baruch (požehnaný) - vedoucí anděl strážný stromu života
Bathor   - jeden z sedmi Olympijských duchů, známý jako správce nebes
Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout  "na konci světa"
Bedaliel   - dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub - Pán much, padlý anděl(?)
Behemiel   - anděl s panstvím nad bestiemi
Belial   - padlý anděl(?), duch falše
Ben Nez (jestřáb)   - jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičí vládu nad větrem
Benad Hasche (dcery boží)  - ženští andělé uctívání Araby
Betheuel   - jeden z řídících andělů zvěrokruhu
Blaef - páteční anděl vzduchu
Boel (bůh je v něm)   - jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident  v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče  k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti
Burchat - anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích.  On řídí neděli a  je jedním z poslů Slunce
Butator - anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne


C

Cabriel - anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On je jedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částmi nebes
Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů
Cafiel   - padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Cahetel - jeden z 8 seraphimů, zvetšuje a zlepšuje plodiny, jeden z 72 andělů uchovávajících jméno boží.  S ním koresponduje anděl  Asicat
Calliel - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství
Caluel   - anděl středy. Spolu s Callielem má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Camael (Kemuel) (Kamael)   - anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti, anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?)
Cambiel - vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny. Anděl pro pro zvýšení inteligence
Cambill - anděl osmé hodiny noci
Capabile   - jeden ze tří andělských poslů Slunce
Caphriel (silný anděl) - šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn
Caracasa   - anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem
Cassiel - vládce soboty. Anděl osamělosti a slz
Castiel - anděl čtvrtku
Cathetel   - tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody.
Cedr   - anděl řídící jih
Chabalym   - seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém magickém obřadu
Chaioth - dává představivost a fantazii
Chaldkydri   - archanděl paprsků Slunce, uprostřed mezi cherubem a seraphem. Oni mají 12 křídel
Chamuel - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Chamyel - jeden z 15 trůnů
Charbiel   - anděl společného osudu
Charman - anděl jedenácté hodiny noci
Charms   - anděl deváté hodiny dne
Charoum - anděl předsedající směru sever. My obrátíme se na Charoum pro schopnost ocenit mlčení a držení tajemství. Zajišťuje zemi před nadbytkem deště, záplavy a vichřice
Chasan   - anděl vzduchu
Chaschmalim - anděl brilantních myšlenek a vynálezů
Chasmali   - učit hypnotickému svádění
Chassan - dává síla a kontrola
Chassiel   - jeden z duchů Slunce
Chaylon - seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie
Chayo - trůn vyvolaný v magických zaklínáních. Jeden z 15 andělů uvedených v šesté a sedmé knize Mojžíšově
Chayyiel   - šéf svatých (cherub)
Cheratiel - anděl šesté hodiny noci
Cheriour (strašný anděl) - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky
Chermes - anděl deváté hodiny noci
Chismael   - duch planety Jupiter
Chockmahel   - tvoří námluvy k dalšímu sexu
Chosniel (kryt)   - anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce
Colopatiron - anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomický, tvořivý, duchovní nebo psychologický
Comato(s) - vyvolaný anděl
Commissoros - jeden z čtyř andělů jara
Corabael   - pondělní anděl dlící v prvních nebesích, vyvolaný ze Západu
Corat - páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích
Cruciel - anděl třetí hodiny noci
Cupra - zosobnění světla


D

Dagiel   - anděl s panstvím nad rybami
Dalquiel   - jeden ze tří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnounad ohněm
Damabiah   - anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí
Dameal   - anděl úterý přebývající v pátých nebesích
Daniel (bůh je můj soudce) - anděl řady knížectví,  pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andělů, drží moc nad právníky
Darel - správce světla, on je andělem "první pomoci", On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií
Degaliel   - anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše
Derdekea   - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka
Devecia - dává rovnováhu, klid a mír
Dina   - učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát různých jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení
Diniel   - on je anděl " vázající jazyk vládce"
Djibril - pravdivý duch
Djin   - pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně
Donachiel - poskytuje všem citům cíl
Donel - jeden z početných andělských stráží
Donquel - anděl lásky
Douma(h)   - anděl mlčení a ticha smrti
Dracon   - anděl šesté hodiny noční
Drop   - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva
Duchiel - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé


E

Egalmiel   - on je andělem přitažlivosti
Eheres   - anděl vyvolaný hněvem
Eiael - anděl s panstvím nad okultními vědami a dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36
Eirnilus   - anděl s panstvím nad ovocem, on je také jeden z duchů šesté hodiny
Eistibus   - duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny
El-Adrel   - anděl vyvolaný hudbou
El Auria   - anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem nebo Urielem
El El - jeden z andělských stráží
Elamiz   - anděl jedenácté hodiny noční
Elimiel - anděl inteligence
Eloa   - ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Elomeel - jeden z vedoucích andělů ročních období
Elomnia - jeden z vedoucích andělů třetích výšek
Enediel - jeden z 28 anděl 28 příbytků Měsíce
Enejie   - anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu
Eoluth   - cherub pro serapha užívaného kabalistou
Erosoti - anděl Marsu
Eschiel - anděl zastavující sebezničení
Esme   - laskavý ochránce
Espiacent - anděl úspěchu práce
Ethnarchs - andělé s pravomocí nad národy
Eth (čas)   - andělská síla zajišťující, aby "všechny události probíhaly v jejich stanovené lhůtě"
Euchey   - anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů
Eudaemon (Daemon)   - dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro anděly
Eurabatres   - anděl planety Venuše
Ezechiel   - archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření
Ezgadi   - andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu pro úspěšné dokončení cest
Ezrieli - andělské jméno nalezené na Aramejském svitku z Mrtvého moře


F

Famiel   - páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích nebesích
Favardin   - anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden z cherubínů
Fracie   - úterní anděl, pobývá v patých nebesích
Fromzon - anděl třetí hodiny noční
Furlac   - anděl země
Futiniel   - anděl páté hodiny denní


G

Gabi   - sladká forma Gabriela
Gabriel(bůh je má síla) - jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv,  zmrtvýchvstání, pomsty, smrti a odhalení.  On je vládnoucí anděl prvních nebes. On je archandělem a poslem Boha. On je prostředník mezi nebesy a zemí On je andělem ledna
Gabuthelon   - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují "na konci světa"
Galearii(pozemní síly sloužící) - Galearii jsou nejnižší pozice andělů
Galgaliel - šéf andělů kola Měsíce
Galmon   - andělský strážce čtvrtých nebes
Gamiel   - nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční
Gargatel   - jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci s Tariel a Gaviek
Gaspard - duch vyvolaný v magickém obřadu
Gazardiel - anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k němu za nevinnost, obnovu, probuzení a osvícení
Gedariah   - dohlížející šéf andělů třetích nebes
Geliel   - jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce
Geno   - anděl řady sil
Germael(majestát boha)   - anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu (také Gabriel)
Gethel   - anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah - mění špatnou osobnost na dobrou
Giel   - anděl s panstvím nad znamením Blíženců
Glauron nebo Glaura - prospěšný duch vzduchu
Glmarij - anděl třetí hodiny dne
Gmial - jeden z 64 strážců sedmých nebes
Gonael   - jeden z početných stráží bran Severu
Gotzone - posel
Gradiel (moc boží) - anděl planety Mars
Grasgarben   - on řídí znamení Vah
Gurid - anděl letní rovnodennosti, efektivní proti zlému oku
Gutrix   - anděl čtvrtka


H

Haatan   - duch ukrývající poklady
Habbiel - pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací k loajální lásce a romanci
Hadakiel   - on řídí znamení Vah
Hadiya   - průvodce po spravedlnosti
Hafaza   - skupina andělů, oni chrání lidi před džiny, lidmi a satanem
Hahahel (Hahael) - anděl řady ctností, chrání misionáře
Hahaiah - On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria
Hakamiah   - jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům) a ochránce Francie
Hakem - andělská stráž čtvrtých nebes
Halacho - duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny
Halliza - jméno anděla
Haludiel   - anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně
Ham Meyuchad   - anděl
Hamal - anděl s panstvím nad vodou
Hamaliel   - anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti, vládce nad znamením Panny
Hamatiel   - řídí znamení Panny
Hamied (Miracles)   - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hananiel(milost daná bohem) - vládce ročních období, archanděl
Haniel (Anael) - šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů, vládce prosince
Hannuel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Hantiel - anděl třetí hodiny denní
Haqadesh   - zastavuje duševní útoky
Harabael   - anděl s panstvím nad zemí
Harahel - ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit
Harshiel   - váže kouzelníky (spolu s Michalem, Gabrielem, Sarphielem a Azraelem)
Harudha - ženský anděl vládnoucí elementu vodě
Harviel - andělská stráž druhých nebes
Hasmed   - anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání
Hasmodia   - duch Měsíce
Hatiphas   - duch nádhery
Haven - jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne, je duchem důstojnosti
Hayyel   - chrání divoká zvířata spolu s Thurielem, Mtniel a Jehiel
He'el - vládce ročních období
Heiglot - anděl sněhových bouří
Helemmelek   - anděl řídící jedno z ročních období
Helison - jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou  Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes
Hismael - duch planety Jupiter
Hizarbin   - duch moře a jeden z duchů druhé hodiny
Hizkiel - jeden z početných stráží v severní bráně
Hngel - anděl letni rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
Hod - objevuje přátele, nepřátele a tajemství mysli
Hodniel - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů
Hormuz   - anděl mající v péči první den Měsíce
Humastrav - pondělní anděl, dlí v prvních nebesích
Husael   - anděl sloužící v třetích nebesích
Hypezokos (květ ohně)   - jeden z nezbytných, účinných a elementárních pravidel
Hyperachii   - skupina archandělů řídící vesmír


I

Iacoajul   - anděl jedenácté hodiny noční
Iadara   - anděl řízený znamením Panny
Iahhel   - inspiruje k rozjímání a osvícení. Dozírá nad filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci
Iahmel   - anděl s panstvím nad vzduchem
Iax - anděl při emočních potížích
Iciriel - jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce
Idrael   - andělská stráž páté nebeské síně
Iedidiel   - anděl povolaný v obřadu vzývání
Ieiaiel - anděl budoucnosti
Ielahiah   - on chrání smírčí soudce
Ietuqiel   - anděl vyvolaný ženami v porodu
Ikkar Sof - andělský vládce měsíců ledna a února
Imriel(výmluvnost bozi) - andělský vládce měsíců května a června
In Hii   - jeden z andělů Polárky
Ioelet   - anděl vyvolaný k vymítání démonů
Iofiel (Yofiel, Zophiel) - jeden z 7 archandělů šéf řady mocí
Ionel - archanděl zdraví
Irel   - anděl obývající pátá nebesa. On vládne úterý
Irin (hlídači)   - dvojice andělů dlící v šestých nebesích. Irin, spolu s dvojčetem Qaddisin představují vrchní soud nebeského dvoru
Isda   - anděl jídla
Ishim - zvyky/fetiše/hříchy
Ishliah - jeden z andělů řídících Východ
Isma'il - anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání a dlící v prvních nebesích
Ismoli   - velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která operuje v pondělí
Israfel - tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat, hrát na hudební nástroje a skládat hudbu
Ithuriel(objev boží)   - anděl pomáhající zastavit kouření a všechny touhy
Itkal - anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi
Itqal - anděl citu


J

Jael   - jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí znamení Vah
Janiel   - anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý
Jariel   - anděl božské tváře
Jazar - anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé hodiny dne
Jazar - génius, který "přinutí lásku". Také sedmé hodiny dne
Jeduthun   - on je Pán sboru v nebi
Jehoel   - on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on je princem přítomnosti
Jehudiel   - vládce pohybu nebeské sféry
Jehuel   - princ ohně
Jeliel   - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím
Jerazol - anděl síly
Jeu - velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu
Jhudiel - nositel boží milosrdné lásky
Jophiel (tvořivá síla) - učí nás vědomě objevit světlo uvnitř
Joustriel - anděl šesté hodiny dne
Jukar - princ nad všemi anděly
Jehudiel (ten, který se ptal boha) - vládce pohybů nebeské sféry


K

Kabniel - anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti
Kabshiel   - anděl  udělující přízeň a sílu.
Kadi(el)   - páteční anděl  sloužící v třetích nebesích
Kakabel - jeden z andělů souhvězdí
Kamali   - duch ochránce
Kandile - jeden z devíti svatých andělů
Karoz - andělský zpravodaj
Katzfiel   - andělský princ meče a strážce šestých nebes
Kemiel   - jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
Kepharel   - anděl stromu granátového jablka
Kerub - anděl knih a moudrosti, porážky ďáblů
Kerubim - anděl vašich dcer
Kfial - jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími nebesy
Kirtabus   - duch jazyků a deváté hodiny
Kmiel - působí proti zlému oku
Kokaviel   - anděl povolující nemožné věci
Korniel - jeden z početných andělských stráží
Kotecha - anděl pečeti
Kutiel   - anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek
Kyriel   - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce


L

Labezerin - duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
Labusi   - jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel   - anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach   - anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael   - duch Měsíce
Lamediel   - anděl čtvrté hodiny noci
Larzod   - jeden z "skvělých a benevolentních andělů", pro získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai - anděl vyvolaný v zaříkání ohně
Lebes - jeden z hlavních andělů
Lecabel - anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží
Lelahel - anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím
Leliel   - jeden z andělských vládců noci
Lepha - anděl pečetě
Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos - nejstarší anděl
Luel   - anděl vyvolaný užitím božských tyčinek
Lucifer(světlonoš)   - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl
Luma'il - anděl strážný


M

Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy
Mach   - anděl vzývání neviditelného
Machidiel(plnost boha)   - řídí  měsíc březen, při vzýváni tužeb dívek
Madan - anděl panující nad planetou Merkur
Mador - anděl čtvrté nebeské síně
Mael   - vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes
Mahadeo - jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce, Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav
Mahananel - jeden z početných strážců Severního větru
Mahariel   - anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné lidi
Mahzian - anděl udělující zrak
Maion - anděl s panstvím nad planetou Saturn
Maktiel - anděl s panstvím nad stromy
Malachim   - anděl  magie a metafyziky
Malaika - anděl
Malkiel - přináší úspěch
Maltiel - páteční anděl vládce v třetích nebesích, učitel anděle Elijah
Mamarao - léčí duševní potíže
Manakel - anděl vodních živočichů
Manu   - anděl osudu
Margiviel - anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes
Marguel - padlý anděl(?)
Maroch   - anděl páté hodiny dne
Mastho   - duch klamu. On je jeden z nálad desáté hodiny
Matarel - anděl deště. On je jeden z vládců světa
Mathlai - anděl středy a vládce třetích nebes
Mebahiah   - anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím
Mehiel   - anděl chránící profesory, řečníky a autory
Melakim - anděl dětského bezpečí
Melech   - anděl řady sil
Melek - anděl
Melioth - jeden z devíti andělů řídících běh nebes a země
Melkajal   - andělský vládce března
Memuneh - anděl snů
Mercury - anděl pokroku
Meresijm   - anděl první hodiny dne
Meros - anděl deváté hodiny dne
Meriarijim   - hlavní anděl noci
Messiach   - anděl vyvolaný vzýváním
Metatron   - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce. Metatron je považovaný za mocnější než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi   - velká utěšitelka
Micah (božský plán)   - dozírá na duchovní vývoj
Michael - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech
Michal   - anděl obhajoby a božské ochrany
Midael   - šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků
Miel   - anděl středy a jeden z andělů planety Merkur
Mihr   - anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci.
  Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
Mikael   - anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků
Mikhar   - jedna z nebeských sil s panstvím nad jarními vodami
Mikiel   - jeden z andělů  zvěrokruhu
Miniel   - velký anděl navozující lásku v jinak chladné a neochotné dívce
Miri   - anděl hodiny
Mithra   - svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi přiřadí spravedlivě místo duším
Mitzgitari   - anděl sedmé hodiny
Mizan - anděl
Moakkibat - anděl panských aktivit
Modiniel   - jeden z duchů planety Mars
Monachiel - přináší lásku
Morael   - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
Mordad   - anděl smrti
Mqttro   - anděl pečující o syny lidí
Mumiah   - vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice, uděluje zdraví  a dlouhověkost, tvoří zázraky
Munkir a Nakir   - andělé ukazující utrpení pekla
Mupiel (z úst božích)   - anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a otevřeného srdce
Murdad   - anděl července, je někdy srovnáván  s Azraelem. On oddělí duši od těla v smrti
Muriel   - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne
Mutuol   - anděl vyvolaný  pro požehnání pera a vymítání zlých duchů
Mzpopiasaiel   - vůdce andělů hněvu


N

Naadame - princ nad všemi anděly
Nachiel - anděl slunce, když je ve znamení Lva
Nafriel - andělská stráž
Nahaliel   - anděl nad řekami
Nakir a Munkir   - to jsou andělé, kteří navštíví hrobku těch, kdo nedávno zemřeli. Oni jsou určí, kam zesnulý půjde - do ráje nebo pekla
Nakriel - jeden z početných andělských stráží
Nangriel   - zastavuje posedlosti a nátlaky
Naophiel   - udržuje loajalitu manželů, manželek a milenců
Nariel   - panuje nad poledními větry
Narsinha   - vtělení muže-lva. On je pán hrdinství
Nathanael (dar bůh)   - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
Natiel   - anděl se silou odrazit zlo.
Ndmh   - anděl léta
Nehinah - anděl vyvolaný v necromatických operacích
Nemamiah   - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
Neria - lampa boží, anděl.
Neriel   - jeden z 28 andělů panujících nad 28 sídly Měsíce
Nesanel - spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození nebo k očištění od hříchu
Netoniel   - anděl slávy a proslulosti
Netzach - přináší ducha kamarádství
Nisroc (svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování
Nithaiah   - básník,  anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru. Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost
Nitika   - duch drahokamů
Noaphiel   - anděl
Noganiel   - může přinutit někoho, aby tě milovat
Novensiles   - devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis, Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)
Nuriel   - dává vám moc nad jinými


O

Och - anděl slunce. Dává  perfektní zdraví. "Princ alchymie"
Oertha   - anděl severu a chladu
Ofaniel - anděl
Ohazia   - jeden z andělských stráží třetích nebes
Olinda   - ochránce majetku
Omael - anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl
Omeliel - anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel   - anděl pomáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.
Omophorus - on nese zemi na svých ramenou
Onayepheton - jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
Onzo   - "spravedlivý anděl Boha"
Ophanim - termín pro řadu cherubů
Ophiel   - anděl rozjímání a hluboké duše
Opiel - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir   - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Oriares - anděl období zimy
Oriel (Auriel, Světlo boží) - anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
Ormael   - anděl čtvrté hodiny dne
Osael - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Oseny - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Osgaebial - vládce osmé hodiny
Otheos   - nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos je nějaký duch země
Ouestucati   - ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
Oul - pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
Oumriel - služební anděl dlící v čtvrtých nebesích


P

Pagiel   - anděl vzývání touhy
Pahaliah   - anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Paimonah   - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům
Palatinates - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti
Pammon   - anděl šesté hodiny noci
Pancia   - "nejčistší anděl" vyvolaný v ceremoniální magii
Paniel   - andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.
Parasiel   - andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství ztracených pokladů
Paschar - závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím
Pastor   - anděl vzývání touhy
Patha - anděl vyvolal v závěru svátečního dne
Patrozin   - anděl páté hodiny noci
Patteny - velká utěšitelka
Penat - páteční anděl dlící v třetích nebesích
Pendroz - anděl sedmé hodiny
Permaz   - anděl druhé hodiny noci
Pesagniyah   - dohlížející anděl jihu
Petahyah   - má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby k vysvobození od nepřátel
Pethel   - "nejsvatější anděl" vyvolal v magickém obřadu
Phaiar   - anděl
Phakiel - on ovládá znamení Raka
Phaldor - anděl věštců
Phalgus - on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne
Phanuel(Raguel) - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje. Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
Pharniel   - anděl 12 hodiny dne
Pharzuph   - anděl tělesných potěšení
Phatiel - anděl páté hodiny noci
Phi-Re   - jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností
Phorlakh   - anděl ctižádosti. Anděl země.
Phul   - Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván "Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod."
Pniel - anděl vládnoucí nad měsícem roku
Poiel - anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií. On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
Porna - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Porosa   - páteční anděl třetích nebes
Praxil   - anděl druhé hodiny noci
Presnostix   - anděl šesté hodiny noci
Pruel - andělská stráž
Prukiel - anděl šarmu
Psychopompoi   - andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také považovaní za Psychopompoi.


Q

Qaddis/Qaddisin - dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru
Qadosch - anděl
Qafsiel - anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň. On zahání nepřátele
Qalbam   - jeden z početných andělských stráží
Qamiel   - andělská stráž
Qaniel   - andělská stráž Královna andělů - Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie.
Quelamia   - jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních nebesích


R

Ra'asiel   - anděl vyvolaný v obřadu magie
Rabia - jeden z deseti andělů slunce
Rachel   - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých andělů humoru a sebedůvěry
Rachiel - jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů pátku
Rachmiel   - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že "z každého slova z jeho úst,  z nějaké jeho písně se narodí anděl". Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rael   - středeční anděl dlící v třetích nebesích
Raguiel - anděl náboženské znalosti a duchovní víry
Rahdar   - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Rahtiel - jeden z andělů souhvězdí
Rain   - andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se k němu za obnovu a zlepšení
Rakhaniel - dává síla vůle a velká moudrost
Ramona   - moudrý ochránce
Rampel   - anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
Raphael - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a povzbuzuje vědecký objevy a znalosti.
Rash   - anděl spravedlnosti
Rashiel - anděl zemětřesení
Raueriel   - anděl písně
Raziel (Galizur) - anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel. Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel   - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Rehatiel   - hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
Rehel - anděl bojující proti nepřátelům náboženství
Rekhodiah - dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
Remiel (milosrdenství) - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Remliel (probuzení)   - Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší síly
Requiel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
Rhamiel - anděl dávající lidskou laskavost
Rhaumel - páteční anděl pátých nebes
Ribbotaim - andělé užívaní jako triumfální vůz boha
Riehol   - vládce znamení Štíra
Rifion   - andělská stanice páté nebeské haly
Rigziel - je osmý deseti svatý Serafů
Rikbiel - šéf božského vozu
Rimezin - anděl čtvrté hodiny noci
Risnuch - anděl zemědělství
Rochel   - anděl ztracených objektů
Roelhaiphar - anděl zabraňující strašným věcem
Rorex - anděl působící proti síle chorob
Rosabis - duch kovů
Ruchiel - anděl jmenovaný nad větrem
Rudosor - anděl šesté hodiny noci
Rusvon   - anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
Ruwano   - velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu


S

Sabbath -  anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty
Sabreael   - anděl překonávající démona choroby
Sachiel - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
Sachluph   - anděl pečující o rostliny a také druhou hodinu dne
Sagdalon   - vládce znamení Kozoroha
Sahaqiel   - anděl oblohy
Salilus - otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
Sam Hii - jeden z vládnoucích andělů Polárky
Samandiriel - tento anděl drží panství nad představivostí
Samax - šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
Sameron - anděl 12 hodiny dne
Sammael - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly"
Sandalphon   - původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy, dvojče Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty
Sangariah - anděl půstu
Sangrariel   - anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
Sannul   - anděl řady sil
Santanael - páteční anděl, dlí v třetích nebesích
Sar cha - doslova princ tváře
Sarafinah - anděl chránící boží trůn
Saraqael   - jeden ze svatých andělů nálady
Saranana   - anděl
Sarga - jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria,   Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
Sariel(příkaz boží) - těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů, kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a jeden z vedoucí v nebeských armádách
Sarim - vedoucí nebeský anděl
Sarquamich   - anděl z třetí hodiny noci
Sasgabiel - anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
Sataaran   - duch s panstvím nad znamením Berana
Satarel - anděl nad skrytými věcmi
Savaniah   - dělá všechno levitace, práce atd
Savuriel   - andělská stráž třetích nebes
Sauriel - anděl smrti
Saxos - anděl zprostředkování
Schachlil - duch deváté hodiny
Schaltiel - anděl s panstvím nad znamením Panny
Schioel - anděl zákona, policie a právní ochrany
Schrewneil   - anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření srdce
Sealiah - anděl ovládající zemské rostlinstvo
Sealtiel   - archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu. Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím jeho syna Izáka jako obětí
Sebhael - duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
Seclam   - anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
Sedekiah   - anděl
Sedim - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel   - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel. Splňuje přání a sny
Seheiah - anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také vládne nad dlouhověkostí
Sekel - ženský anděl
Selith   - jeden ze dvou andělů  hlídajících Pannu Mariu
Serafina   - anděl
Seraf - termín pro anděla, význam - ohnivý had. Jeden z andělů s panstvím nad ohněm
Serapiel   - anděl páté hodiny dne
Seraquiel - silný anděl seslaný v sobotu
Sereda   - s panstvím nad středou
Seref - anděl přepravující k nebesům mrtvoly
Seruf - anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
Seth   - anděl
Setheus - jedna z velkých nebeských sil dlící v šestých nebesích
Shahrivar - anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
Shakziel   - anděl s panstvím nad vodou
Shalgiel   - anděl s panstvím nad sněhem
Shateiel   - anděl mlčení
Shcachlil - anděl slunečních paprsků
Shekin   - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni kdo ji uvidí se okamžitě uzdraví
Shekinah   - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Shemeshiel   - anděl pomáhající zastavit zneužití alkoholu
Shermuil   - prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
Shetel   - jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
Shimshiel - andělská stráž
Shinial - jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
Sialul   - duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
Simikiel   - anděl zničení, pomsty, potrestání
Sisera   - duch touhy
Sitael   - anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
Shemhamphorae
Sizajasel - anděl řídící znamení Střelce
Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel   - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
Sohemme - anděl pečetě
Soluzen - anděl
Sopheriel - dává sílu číst myšlenky
Sophiel - hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi   - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy v našich životech skrz naše partnery
Sosol - panuje nad Štírem
Sothis   - anděl
Sphener - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Splenditenes   - on nese nebesa na  zádech. On má šest tváří a úst. On je také volaný monument nádhery
Ssnialiah - jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
Stimulator   - anděl
Strateia   - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Sui'el   - anděl s panstvím nad zemětřeseními
Suna   - cherub nebo seraf
Suphlatus - duch prachu
Sura   - anděl koránu
Suriel   - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika). On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil
Susabo   - anděl cest a duch páté hodiny
Susniel - anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
Syth   - anděl


T

Tablibik   - duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
Tabris   - anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a alternativy
Tafel - anděl
Tagas - velký andělský princ
Taharial (Tahariel)   - anděl čistoty
Talia - nebeská rosa-jméno anděla
Taliahad   - anděl vody, fyzické síly a bezpečí
Tamael   - páteční anděl třetích nebes
Tér - jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
Tariel   - jeden ze tří andělů léta
Taroky   - anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
Tarwan   - jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
Tebliel - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Teiaiel - anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Telantes   - anděl
Tempast - anděl prvního hodiny dne
Temperance   - anděl se sluncem na čele
Tepiseuth - anděl
Terathel   - anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a svobodu"
Terentia   - andělský hlídač
Tetra - anděl touhy
Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí
Thelesis   - jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
Theliel - andělský princ lásky
Thiel - anděl sloužící ve druhých nebesích ale také slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
Thoth - anděl osmé hodiny noci
Tiel   - andělská stráž
Tileion - anděl
Tilonas - anděl
Time   - On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije esenci života z jednoho poháru do dalšího
Tirtael - andělská stráž
Tixmion - anděl
Tomimiel   - řídící anděl zvěrokruhu
Torquaret - anděl období podzimu
Trgiaob - on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
Trsiel   - anděl s panstvím nad řekami
Tsaphiel   - jeden z andělů řídících Měsíc
Tual   - anděl
Tubiel   - anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli. Také hlava léta
Tulatu   - jeden z osmi andělů všemohoucnosti
Turmiel - jeden z početných andělských stráží
Tuwahel - velká utěšitelka
Tzadiqel   - archanděl
Tzadiquel - přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
Tzadkiel   - anděl božské spravedlnosti
Tzaphqiel - chrání před vším zlem
Tzedeqiah - přináší čest, slávu a bohatství


U

Ubaviel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Umabel   - má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
Umeroz   - anděl druhé hodiny noci
Uriel - anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů šance a záchrany
Uriron   - anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
Urpaniel   - andělské jméno proti zlu
Uvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích
Uwula - velká utěšitelka
Uzza   - anděl
Uzziel   - jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron


V

Valoel   - anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
Vaol   - anděl talentu a spěchu
Varcan   - anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje v den Páně
Vassago - objevuje ženské nejhlubší tajemství.  Anděl nalezení ztracených majetků
Vatale   - princ nad všemi anděly
Veguaniel - anděl vládce třetí hodiny dne
Vehiel   - anděl dávající úspěch
Vehuel   - on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Vehuiah - jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
Vel - dlí v třetích nebesích. Středeční anděl
Venibbeth - anděl neviditelnosti
Verchiel   - anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu, jazyka, učení a matematiky.
Vesta - hlídač posvátného ohně
Vhnori   - jeden z dvou andělů znamení Střelce
Virtues - anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteří se aktivně pokoušejí hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami jako počasí  a hvězdná energie
Vohal - anděl síly
Voizia   - anděl 12. hodin dne
Vraniel - anděl desáté hodiny noci.
Vretil   - archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší než jiný archanděl
Vvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích


W

Wallim   - anděl sloužící v prvních nebesích
Weatta   - anděl pečetě


X

Xexor - laskavý duch


Y

Yabbashael   - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Yahala   - jeden z početných andělských stráží
Yahel - anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
Yarashiel - jeden z početných andělských stráží
Yashiel - anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
Yefefiah   - anděl
Yekahel - anděl
Yephiel - anděl šarmu proti zlu
Yrouel   - anděl obavy, běžný anděl.
Yura   - duch světla a deště
Yurkemi - anděl krupobití


Z

Zacharel   - anděl síly
Zachriel   - anděl vládnoucí paměti
Zadkiel - anděl útěchy, charity a jemnosti
Zafrire - anděl ranní nálady
Zagzagel   - anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
Zahariel   - velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
Zakkiel - anděl řízené bouře
Zalbesael - anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
Zaliel   - úterní anděl dlící v pátých nebesích
Zamael   - anděl učení a pohlavních radovánek
Zavael   - anděl s panstvím nad vichřicí
Zayday   - jeden z andělů sedmi planet
Zazel - velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání. Spolu s andělem Asiel, může být užíván pro ochranu před náhlou smrtí
Zechiel - přináší štěstí, harmonie a radost
Zeffar   - "duch neodvolatelné volby". On také slouží v deváté hodině
Zehanpuryu'h   - velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
Zeirna   - duch churavostí a páté hodiny
Zephon   - jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
Zeriel(bůh je má skála) - princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů. Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
Zethar   - anděl nesmrtelnosti a zmatku
Zianor   - anděl
Zidkiel - anděl
Ziquiel - anděl komety nebo meteorů
Zizuph   - duch svátostí oltářních a osmé hodiny
Zophiel - duch příkazů, nálady a průvodců
Zuphlas - ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
Zuriel   - princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech
 

 

 

 

zdroj: http://www.mystika.cz/obecne/pojmy/andele.htm