Jdi na obsah Jdi na menu
 


Emil Páleš: Sedm archandělů

31. 1. 2011

 

S E D M A R C H A N D Ě L Ů

 

rytmy inspirace v dějinách kultury a přírody

* Emil Páleš

 

 

Věda znovu objevuje Anděly

 

Tvůrčí osobnosti v dějinách čerpají inspiraci z tajemných hlubin duše a zachycují shodné estetické, filosofické, náboženské a státnické impulsy ve stejnou dobu po celé Zemi. Vesmír nevznikl velkým třeskem, ale vznešené bytosti jej vyzpívaly, vyslovily jako umělecké dílo. Člověk není jen loutkou ovládanou hormony, ale bytostí obdařenou tajuplnými silami a schopnostmi přetvářet hmotu.

 

Sedm archandělů a střídání věků

Slavný císaři! Je názorem mnoha osobností starých časů, že tento stvořený svět je z vůle Nejvyšší Inteligence (kterou je Bůh) uspořádán a usměrňován druhotnými inteligencemi…mezi nimi sedmi duchy, kteří jsou ustanoveni vládci sedmi planet…ze kterých, od počátku nebe a země, každý vládne světu 354 let a 4 měsíce po pořádku“.

 

Kořeny nauky o střídání věků sahají k sedmibožstvu uctívanému v babylónských chrámech. Sedm bohů a bohyní – Sín, Nabu, Inanna, Šamaš, Nergal, Marduk, Ninurta – je sedmi inteligencemi okem viditelných planet ve sluneční soustavě a do křesťanství přešli pod hebrejskými jmény : Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel.

 

Sedm archandělů se střídá v cyklickém kruhu jako 72letí (menší) duchové času. Každý z nich vládne 72 let a potom uvolní místo dalšímu. Po 72 krát 72 (tj. 504) letech se vystřídá všech sedm. 72 let je jeden platónský den v procesním pohybu zemské osy a pořadí střídání je dáno posloupností vládců jednotlivých stupních zvěrokruhu.

Jako větší duchové času se střídají po 354 letech. Jako takoví se dostanou na řadu každých 7 krát 354,3 let – tj. 2480 let. Pořadí střídání je odlišné. Sféry jsou jako 7 tónů v nebeské stupnici: Orifiel, Anael, Zachariel, Rafael, Samael, Gabriel, Michael. O tomto kruhu hovořil Buddha, když řekl, že se kolo dharmy otočí jednou za 25 století.

 

Je dáno, že géniové v dějinách se nevyskytují rovnoměrně, ale přicházejí ve skupinách jako souhvězdí. Např.: velcí hudební skladatelé okolo roku 1800, velikáni renesančního malířství z období kolem roku 1500 anebo nejzářivější hvězdy filosofie pět století před Kristem a okolo roku 600 př.K. reformátoři a myslitelé: Konfucius, Lao´c, Buddha, Džina, řečtí filosofové a izraelští proroci. Nevěděli o sobě, a přesto stěžejní myšlenky hlásali stejné.

* Všichni říkali, že se jim zjevila duchovní inteligence Slunce (Michael, Apollón, Ahura Mazda). A skutečně v roce 600 př.K. zde vládla energie archanděla Michaela.

* Homér, Kálidása, Li Po, Abú Nuvás, Dante, Geothe…tvoří 500letý rytmus shodující se s vládou archanděla Anaela. Ten není nikdo jiný, než starobabylónská Inanna-Afrodita, bohyně krásy a lásky, zamilovanosti, hudby a básnictví.

* S Rafaelem přicházejí lékaři

* Gabriel dosahuje vrcholu malířství

* Zachariel sochařství

* Orifiel dějepis

* A s příchodem Samuela, anděla smrti, lehne vše popelem ve světových válkách.

 

* Evoluce Země: vnější kostry korýšů, páteř obratlovců, první kvetoucí rostliny, oční čočky, parohy, ptačí pera… rozetová okna u gotických katedrál, ve stavitelství vynález žebra. Architekti vztyčují obelisky sloupořadí, stejně jako člověk dostává vzpřímenou páteř a rostliny stonek. Estetické formy 14. st. se zašpičatěly když se vrátil duch druhohor, v období, kdy vše živé dostalo rohy. A bytosti, které kdysi stvořily lastury a ulity, vnesly do baroka zálibu v dekoraci z perel a mušlí.

 

Ještě jedna záhada: Vývojová psychologie si všimla, že každých sedm let se objevují nové duševní vlastnosti a schopnosti…Sedm archandělů nás vede životem a každých sedm let nás inspiruje jeden z nich.

 

 

 

Tabulka hierarchických bytostí

 

Serafíni duchové lásky

Cherubíni duchové harmonie

Trůny duchové vůle

Panstva duchové moudrosti

Síly duchové pohybu

Mocnosti duchové formy

Knížectva duchové národů

Archandělé duchové času

Andělé strážní duchové lidí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel

 

Stříbrná a proměnlivá Luna, zjevující se jako cudná paní lesů, mateřská královna podsvětí, moudrá stařena…pod různými jmény Diana, Artemis, Chons, Sandra, Ixčel, Mama Quilla, uctívali Tebe, duchovní inteligence Měsíce. Tryskáš jako pramen něhy a čisté radosti. Oživuješ přírodu a ukrýváš tajemství věčného mládí.. Tvá náruč je domovem tuláků. Jsi múzou vypravěčů a malířů, rozestřela jsi závoj filosofů a vědcům vnukáš dětsky zvídavé otázky. Marii jsi zvěstovala příchod spasitele a Mohameda jsi učinila prorokem. Neronovi a Ludvíku XIV. ses zjevila v přepychu a přivedla k pádu, když podlehli chtíči. Něžná a krutá, vláčíš v neúprosných okovech osudu všechny ubožáky, kteří se nedokázali zbavit zištnosti, a nepropustíš je, dokud se jejich duše nestane zcela cudnou.

 

Archanděl Měsíce

* Sín, měsíční bůh podle starobabylónského kalendáře vládl od léta 1525 do podzimu 1879. Jako menší duch 459-387, 45-117, 549-621, 1053-1125, 1629-1701.

* Sín slíbil Abrahámovi, že z jeho potomků učiní slavný národ.

* Gabriel zvěstoval Marii, s lilií (měsíčním květem).

* zrcadlení, obraznost, receptivnost vnímavost, reprodukce, početí, dětství, mateřství, rodina, původ, minulost, vtělení, hmota, osud, pomíjivost, spánek, sny, nevědomí…

*=zhmotňování ducha, správce životních sil, regenerace a růst, reprodukce(zrcadlení, vytváření identických kopií)

* stříbro (fotografie), omlazuje a také uspává

* Rak, domov měsíce – v kambriu se vše živé stěhuje do domečků z ulit a lastur, vznikají živočichové s vnější kostrou, měkkýši s nevyčerpatelnou schopností regenerace

* 16. a 17. st. = baroko, mušle, perly, kolonáda na náměstí sv. Petra (cesta, jež přivádí věřící); architekti vytváří útulný domov, ženskou náruč či lůno.

* inspiruje nás prvních sedm let života. Člověk hlavně roste a spí. Napodobuje, osvojuje si prostřednictvím fantazie. Divadlo, herci…

* barokní oděv: bílé stuhy, pas posunutý nahoru vytváří dojem plného bříška, muži v parukách, napudrovaní

* barokní člověk měl sklon k hysterii, afektované teatrálnosti

 

Malířství

- nejnadanější ve vlnách kolem roků -400, 100, 600, 1100, 1600

- naturalismus a touha fotograficky namalovat přírodu

- pomíjivost, marnost

Vypravěči

- básníci, bajkáři, romanopisci

- popis, filmování slovem, jak se nitky uspořádávají a nakonec vrátí na začátek

- sudičky u dětské kolébky

Filosofie

- poutá ducha na tělesné orgány

- věřili, že hmota je jediná skutečnost

- zájem o přírodu a pozorovací talent

- v 16.st. přírodovědecká revoluce, kdy padají jablka ze stromu

 

Královna nebes

- mění sociální řád, organizuje se kolem matky a ženy, rodové linie.

- 7. – 6. st. př. K. nacházíme sošky žen kyprých tvarů, matriarchát

- 16. st. spousta královen

- andělé jsou dětičky

- Dionýsovy hry (divadlo)

- obrázkové písmo, později fotografie

- Mohamed, a pak se třpytí půlměsíc

- Francie přijímá do erbu lilii

- ve jménech mnoha rodů zní „čistota“

 

 

 

 

 

 

 

Rafael

 

Archanděli jara, pod Tvým dotykem se vše zelená a uzdraví! Zjevoval jsi se v podobě opeřeného hada, naučil jsi lidi tavit kovy, daroval písmo. Lidé se pod Tvým vedením osamostatnili od přírody, začali používat rozum a zakládali města. Přicházíš jako výměna myšlenek, zboží, budování. Jsi zakladatelem univerzit a stavitel katedrál. Bacha jsi inspiroval a jeho hudba je léčivá. Lékaři směli zahlédnout zlomky Tvého ducha. Učenci, kteří nedokázali používat slovo a rozum se ztratili a stali se rozdvojené osobnosti.

 

Archanděl Merkuru

* Znamená „Boží léčitel“. Hermes, Merkur, Nabu, Thovt-dárce civilizace, intelektuálních vědomostí, posla bohů, vynálezce řemesel a písma, vědy a lékařství.

* Dvě velké epochy 1663-1309 a 817-1171; a menší 387-315, 117-189, 621-693, 1125-1197 a 1701-1773

* poutnictví (křesťané; do Mekky), stavba katedrál jako štědrý dar od šlechty

* obchod a doprava, úvěrové účetnictví, papírové peníze, pokrok ve stavbě lodí

* Blíženci

 

Lékařství

- vynález písma (Féničané-národ obchodníků a cestovatelů)

- medicína

- botanika, lingvistika

Blíženci (dvoustranná symetrie), Panna (rytmus)

- dvoustranná symetrie, centrální nervová soustava

- karbon: dýchací orgány, hrudní koš, žebra, kapradiny, uhlík

- zásoby uhlí

Gotika

- rodí se ve Francii, vynález žebra

- vertikála, rytmické opakování prvků

- lomený oblouk současně u muslimů i v zadní Indii

- gotické katedrály ve Francii zrcadlí polohu souhvězdí Panny

* králové s přídomkem Cudný

* zavedení celibátu pro kněze

* vznešený, novogotika a novoklasicizmus v 18.st.

Rytmus

* hudební skladatelé

* stavitelé, krejčí, vynálezci kyvadlových hodin

* věda: světlo a zvuk je vlnění

* rokoko: křehkost a lehkost v tanci

 

Inspirátor

* strom poznání je naše nervová soustava

* Lucifer (Světlonoš), je had, padlá bytost z merkurské sféry

* Bez Lucifera bychom neměli vlastní světlo myšlení, tedy ani svobodu, a tím ani možnost omylu a hříchu!

* ve filosofii důraz na rozum., logiku, sofistika,

* démoni, pokoušející lid- rozumování a prázdné žonglování se slovy

* vzdělání, knihtisk, učenci a školy

* svoboda myšlení a zpochybnění tmářství a pověry

* lid je extrovertní, neuvědomuje si kořeny vlastní psychiky

* satiry, zakladatel cyniků

Vývoj

* druhé sedmileté období našeho života

* štíhlý, dětský pohled se mění na kritický

* vlastní myšlenkový prostor

* touha po vědomostech, práce se znaky, čísly, písmeny a symboly

 

*! obnovit posvátnost slova a čisté myšlenky, donese mystický dar slyšet vnitřní slovo, skrze které k nám promlouvají mocnosti jiného světa.

 

 

 

 

 

 

Anael

 

Bez Tebe by svět ztratil kouzlo a barvy, uvádíš nás do říše lásky a souladu. Čeho se dotkneš, to se nadchne a zvroucní. Dáváš lidské duši křídla, aby se pozvedla. Zušlechťuješ a zjemňuješ duše. Jsi múzou básníků, skladatelů i nebeskou nevěstou mystiků. Dvakrát za tisíciletí sestupuješ na Zem a Tvoje kněžky zasednou na královské trůny světa. Nechtěla jsi být sama pro sebe a darovala ses, proto ses stala hvězdou. Ty udržuješ kolo světa v pohybu a skrýváš elixír, co promění okamžik na věčnost a dává životu jeho smysl.

 

Pravzor lásky a krásy

* Anael („boží milost“) : Afrodita, Ištar, Hathor, Isis, Čáska nebo Xochiquetzal.

* Duchem času v letech 315-243, 189-261, 693-715, 1197-1269, 1773-1845

* A velkých dob 2372-2017 a 108-463

* regent zemské evoluce v geologickém věku Vah, v druhohorách v juře a ½ křídy, tehdy vznikly ty nejmarkantnější projevy krásna: ptactvo, motýli, kvetoucí a opadavé rostliny, příroda rozvířila barvami a zavoněla vůněmi.

* vyvinul se limbický systém mozku (emocionální), zodpovědný za hravost, sociální vazby, péči o rodinu, život v páru

* ozvěnou věku Vah je sedmý týden těhotenství, kdy se plod pohlavně diferencuje

* strom poznání-Adam a Eva zjistili, že jsou muž a žena a zjistí, že musí zemřít

* duch puberty: okolo 14. věku dítěte, stejně jako při přeměně housenky v motýla

* Indiáni praví, že v této době se člověku zjeví jeho strážný duch a prozradí mu životní úlohu

 

 

Múza krásných umění

* úlohou venušských bytostí je oduševňovat hmotu. Stejně jako působí měď v přírodě.

* v těhotenství se měď v krvi zvícenásobí a žena zjemní.

* v umění je to úsilí proniknout dílo ozvěnou duše, krajinná malba, přírodní a milostná lyrika

* poezie je květina světa v platónském týdnu pátek

* Romeo a Julie, Tristan a Izolda, Lajla a Mandžún, Krišna a Rádha, Liang a Zhu…

* trubadúři zpívají své dámě

* Královny s přídomkem Krása, Milovat, králové s přídomkem Sličný

* v té době papež řekl, že Marie byla vzatá na nebe a kraluje

 

Milostní světci

- venari (uctívat) má stejný základ jako Venuše: zbožnost a náboženský cit

- filosofické systémy taoismu, buddhismu dostaly náboženskou podobu

- zpěv, radost, vděčnost, vroucí cit vedou do nebe

- obraz Krista a Budhy se změnil z přísného krále na učitele soucitu

- když se Anael přiblíží k Zemi, duše světa vytvoří číši, gesto zbožné oddanosti

Romantici, mystici a revolucionáři

- vracejí se pohádky

- milenci jsou spojení mystici

- spojení s Bohem a odpoutání se od církevních autorit (vznik kacíře)

- venušiny děti mají velký šarm

- heraldika

- padlý anděl sféry Venuše (fosforos), neboli anděl světla, anděl páv, duch pýchy a chladné krásy: strhává lidi do sobecké slasti a narcizmu

- Epikuros, Casanova: narkotika a orgie-falešná náhražka mystické extáze

- siréna sebevražd: náboženská hnutí a sekty

- nejkrásnější díla vznikají na prahu smrti a i smrt je v těchto romantických dílech

Patron alchymistů

- psychologie a nauka o přeměnách látek, chemie

- odvětvím biologie je zoologie

vznikají středověké bestiáře, kde zvíře ztělesňuje duševní vlastnost

- básníci, hudebníci, čarodějky, královny, mystické a revoluční nálady

Silnější než smrt

- krása se musí darovat někomu vyššímu, než je ona sama

- kdo si ji chce přivlastnit, propadá do pekla nesplněných tužeb a musí zemřít

- posláním Éróta není rozmnožování a duchovní vývoj

- alchymie-hledání věčného mládí

- kvůli padlé lásce vznikla smrt, a proto láska očištěná od egoizmu, má jako jediná moc zvítězit nad smrtí

 

 

 

Michael

 

Sluneční mocnosti! Přišli jste a zazněly fanfáry a zlatý jas se řinul jako říční proud. Rozjasnilo se tak, že světlo dne bylo pouhým stínem. V tomto světle jsi spatřil všechnu bídu, celou pravdu o sobě. Padl jsem na kolena. Zazněl hlas: „Vstaň! Zapomněl jsi na svou důstojnost? Dostal jsi tvořivou jiskru, můžeš se stát tím, čím chceš! Kým chceš být?“

Vaše blízkost znamená soud. Jste čistou pravdou, jakou snese jen člověk oddaný odčinit své viny. Vyvedly jste lidstvo z nevědomého stavu a obdařily tím, co nás odděluje od zvířat. Z neurozených děláte šlechtice., probouzíte spící, mrtví křísíte k životu. Každého, kdo vás přivolá, osvobodíte od pout osudu. Sluncem oděné bytosti, vždy vítězné, vznešené bytosti, jejichž přítomnost tušíme, vám buď věčná sláva!

 

Slunce pravdy

* V Janově zjevení vystupuje jako anděl stojící ve slunci a bojuje s drakem. Je to křesťanský archanděl smrti a posledního soudu. Na západních průčelích katedrál s vahami a mečem váží a třídí duše.

* Šamaš, Re, Apollón, Mabon, Svarožič, Mitra, Súrja…bdělá, vševidoucí, vševědoucí, spravedlivě soudící…bojujís temnými mocnostmi (had, netvor, drak)

* jejich zbraní je kopí nebo luk

* oslovují v člověku jeho individualitu a dávají naději na věčný život

* sluneční božstvo je spojováno se stvořením člověka, lidská podstata je jiskřičkou slunce

* schopnost uvědomit si sebe sama, svobodně se rozhodovat a myslet, rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež

* lidské „já“ je příbuzné s duchovním sluncem

* Michael, více než jiní andělé, důvěřuje člověku

 

Duch prvohor

* ordovik, silur devon: centrální orgány, stonek, páteř, srdce, individuální imunitní systém-z nižších se vyvinuli vyšší

* ukazujeme na srdce při tom, když říkáme já

* být srdečný znamená být lidský

* srdce rozpozná duševní pravost

* páteř je mravní zásadou (někdo je bezpáteřní)

* kostra se přesouvá dovnitř

* oko a čočka

* orgány se slunečním charakterem

 

Michaelské umění

* duch času 747-675, 243-171, 261-333, 765-837, 1269-1341, 1845-1917

* velká 3080-2726, 600-246, a od 1879 do souč.

* prvohorní tendence: vertkalita, přímočaré, světelné motivy

* menhir, obelisk, iónský sloup, mrakodrap

* paprskovitá gotika, zlato

* probuzený smysl pro důstojnost

* prvohorní přeslička, jasan-světová osa, vertikálně spojující světy

* kubizmus, expresionismus, surrealismus a další moderní směry

* zrušení perspektivy, nadtělesné roviny bytí(myšlenky, sny)-jako ve středověku

Sluneční kulty

* vyspělé kultury

* světci se slunečními atributy(palma, slunce na hrudi)

* erb: slunce, lev, jaguár,

* králové s přídomky Spravedlivý, Pravdivý, Čestný, Vznešený, Důstojný, Slavnostní

* jména: oko, srdce, vysoký-prvohory

* věk Lva 9. a 8. tis. př. K. lidé zušlechťují rostliny a zdomácňují zvířata

* 16.-19.st. se platí stříbrem, s příchodem Michaela nastává zlatá éra

* rodová šlechta ustupuje parlamentním demokraciím

 

Inspirátor filosofie

* kdo ho ctí obdaří jej korunou poznání, láska k moudrosti

* sebevýchova, sebezdokonalování, vyhlášení tažení proti silám zla

* duchovní páteř člověčenstva- malé rozkvěty filosofie

* Gabriel zhmotňuje, Michael zduchovňuje

* jako fénix, vracející se každou neděli

* celistvá moudrost, syntéza všech poznatků a pramenů poznání, zjevení rozumu a zkušenosti

* příchod Krista

 

Dějiny demokracie

* schopnost samostatně myslet a posoudit pravdu

* Gilgameš-první předseda parlamentu

* vítězí zbraně slunečních božstev(první luky ve věku Lva)

 

Úloha současnosti

* kde jsou draci požírající princezny? Zakládají hnutí, shromaždují kapitál…

* lhostejnost srdce, hodnotová indiferentnost, nepřítomnost duchovní aspirace a absence smyslu

* AIDS-lék je slunečnice!

* ovládá poledne života, 21.-42. rok života: svoboda, samostatnost, zodpovědnost

 

Samael

 

Zapalte ve mně ohně vaši neochvějné odvahy a Síly. Hrdiny naplním chrabrostí a lidským duším nalévám duchovní žezlo – nezlomnou sílu vůle. Stál jsem po boku velkých vojevůdců. Ztělesňuji Boží hněv, nebeský oheň a anděly smrti.

Běda všemu, co není v jádru pravé-to lehne popelem. Odstraňuji staré formy a uvolňuji místo budoucímu.

Část našeho chóru padla z nebes a proměnila se na oheň zla. Pekelný oheň duší poháněl velké ničitele.

Vzmuž se člověče! Jsi povolán stát se rytířem Slova – pohlédni do očí zvířeti z propasti!

 

Bohové války

* Samael znamená „boží jed“. Je vůdcem pátého chóru, sféry Marsu.

* představuje všechny antipatické, oddělující, utvrzující duševní procesy, které člověka zpevňují a umožňují mu zachovat si oddělenou identitu.

* soptit, vzplanout hněvem, sršet nenávistí, zapálit se pro něco, vést plamenou řeč…to vše prožíváme jako aurický oheň proti překážkám

* Látkovou analogií je železo – kov, který se díky pevnosti a síle stal nástrojem dobývání a přetváření světa

* železo dává červenou barvu jak Marsu, tak krvi

* atom železa reguluje hoření (oxidaci) ve svalech a jeho nedostatek se projevuje ztrátou vůle a slabostí

* mužská krev obsahuje více železa a propůjčuje jim bdělejší vědomí, aktivitu a průbojnost

 

* podle kalendáře vládl větším obdobím v 1309-955 a 1171-1525

* menším 2691-2619, 2187-2155, 1683-1611, 1179-1107, 675-603, 171-99, 333_405, 837-909, 1341-1485, 1917-1989.

* Mars, Aššur, Mangala, Huitzilopočtli, Hefaistos, Ares, Nergal, Sutech

* stojí etnogenezí u národů, které se řídily životním způsobem dravců: Asyřané, Sparťané, Římané, Vikingové, Aztékové, Hunové…a i s jejich expanzemi má co do činění

* jakékoli expanze do jiných národů, války a vpády jsou pod vlivem tohoto archanděla

 

Geologický věk draků

* věk draka, osmé období, věk Marsu pod vládou Štíra

* druhohory křižovali masožravci moří, vzduchu i země, vše živé mělo ostré drápy, ostny, bodce, rohy, trny a jedovatými šípy

* vyvinul se dvoukřídlý hmyz bodající a sající krev a roznášející choroby

* a skončilo to ohnivou katastrofou

* embryo je ve třetím měsíci, zde nejčastěji dochází k vývojovým poruchám, jež zapříčiňují abnormální vývoj plodu a vzniku znetvoření

 

Světový požár

* jako čtyřicátníci vstupujeme do věku Marsu

* „krize středního věku“, nespokojenost, konfliktnosti a rozvodů

* malby na červené pozadí, duševní hořkost a ostrost

* plaménková gotika s ohnivou ornamentikou

* lidé si oblékají dlouhé špičaté, zobákovité střevíce, vysoké rohaté čepce a šaty se zubatým lemem, nejoblíbenější barva je červená.

* lidé mají choleričtější temperament

* věk válek, bojů, železní rytíři, zbídačenost, rozštěpení církve, více se jedlo maso a koření…

* démon zuřivé nenávisti – mor

* výtvarný moment – tanec kostlivců

* architektura špičatých střech, samurajové

 

Rytmus

* temný věk starověku a začátek doby železné

* rytmus se opakuje vždy po 500 letech. Mění se dynastie, vlády panovníků…

* králové, císaři, antipapeži…

* přídomky Silný, Chrabrý, Bojovný, Železný, Smělý

* platónský úterek

 

Dvacáté století

- dvě světové války, genocida, vraždění

- Stalin (=ocelový) byl poslední ze železných carů

- sovětský blok = státní zřízení Sparty

- ideologie, tajná policie, militarizace státu, potlačení rodiny a výchova dětí státem

- umělci byli fascinováni silnou energií, výbušností a pokrokem

- do malířství proniká dynamika: úhlopříčka, výboj, výkřik hořkosti, zatrpklosti

- tanec: tango

 

Nové rytířství

- solidarita, budovatelský zápal, schopnost oprostit se od minulosti

- protiklad je hnacím motorem

- skutečný nepřítel je v našem nitru a sem se musí přesunout boj hodný skutečných hrdinů

- naše nitro je bojiště, kde zápasí ctnosti a neřesti, když zápas zůstává neuvědomělý, prostupuje navenek do nepřátelství vůči ideologiím, etnickým a sociálním skupinám…až si to jednou uvědomíme, sjednotí to celý lidský rod v jednom posvátném boji a nahradí to všechno pustošení.

 

 

 

 

Zachariel

 

Panstva, duchové moudrosti a pokoje! Uspořádáváte chaos, odstraňujete svár.Podněcujete každodenní práci člověka, přinášíte rozvoj a bohatství. Rozdáváte plody dobra. vyvěráte z lidských duší jako hluboká důvěra v život a víra v mravní řád a hodnoty.

Korunovali jste velké krále, zákonodárce a mírotvorce. Velkým mořeplavcům jste vnukli touhu objevovat. Znáte tajemství prostoru a čtyř stran. Přinášíte tvary a geometrizujete v přírodě. Každý váš příchod znamená renesanci kultury a obrodu veřejného života.

Zacharieli, anděli míru! Světové dění je šachovou hrou, kterou hraješ s ďáblem o lidské duše. Přinášíš důstojnost

 

Bůh nebeské klenby

* Zachariel, nebo Cadkiel („boží spravedlnost“) stojí v čele šestého andělského chóru, Panstev.

* působil jako menší duch času v 63-531, 99-27, 405-477, 909-981, 1485-1557, 1989-2061

* jako větší duch 2017-1663, 463-817

* spoluinpiroval i poslední sedm století př. K. a je duchem novověku

* bohové hromu a blesku, Jupiter, Zeus, Adad, Marduk, Amon, Tešu, Thor, Perun, Indra, Itzamna

* vzor mravní autority, otce, ochránce lidí, přítele, pravzor spravedlivého, velkorysého a moudrého krále-kněze

* stál nad přísahami, trestal nespravedlnost, byl záštitou lidových shromáždění, humanity, prosperity, dobrodincem, který obdarovává člověka životními příležitostmi a rozšiřuje jeho obzory

 

Geologický věk Střelce

- vyvinul se přední mozek, a začíná se vývoj končetin

- končetiny obratlovců se vyvíjí už ve vodě, nikoli kvůli chůzi

- čelist, a spolu s končetinami se rozvíjí synchronních růstových rytmech

- javor, dvoustraně symetrickými nažkami a dlanovitě složenými listy

- lidé si ruku ponechali, stala se nástrojem svobodného řízení a konání

- mozková kůra roste-abstraktní myšlení

* cín, otrava cínem nabourává myšlenkové schopnosti

* Střelec, kentaur

* tvorba plodů (fáze v životě rostliny)

 

Patron Indoevropanů

- expanze, rozšíření používání koňů

- vysoké klenuté čelo

- výrazy pro člověka a muže, mají společný kořen se slovem myslet

* Mínotaurus: labyrint-mozkové závity,

- „labrys“-sekera; nástroje hromovládných božstev

- Evropská unie – nikoli z pohledu ekonomiky, ale duševního. Pokud se nezdaří, belháme v celosvětovém poslání.

 

Velcí králové

- císař a král (Karel Veliký, Caesar) a přídomky Veliký, velkolepý, Velkorysý, Šlechetný, Štědrý, Bohatý, Mocný, moudrý, Dobrý, Lidský, Oblíbený, Mírný, Mírumilovný, Šťastný, Požehnaný.

- revolucí a bitev je nejméně

 

Renesanční estetika a myšlení

- renesanční člověk vidí sám sebe stát ve středu světa, cítil se mikrokosmem

- statické, harmonicky do sebe uzavřené, centrálně symetrické stavby

- čtverem, mnohoúhelník, mnohostěn

- čtvercová okna, kazetové stropy, šachovnicové dlažby, stěny vykládané pravoúhelníkovými tabulemi

- božská jiskra planula v člověku v přítomné chvíli

- vertikálu gotiky nahradila horizontála, délkovou dispozici šířková

- katedrálu nahradila radnice, papeže světáci jako Borgia

- šířka v osobnosti: činorodá extrovertní osobnost radující se z okolního světa

- móda činí postavu širokou a hranatou

- šachovnicově uspořádané ulice

- pravidelné mnohostěny nalezneme i v jádru: šestiúhelníkové lalůčky

* myslitelé: jednota poznání byl úspěšný čin, poznat věc znamená ovládat ji

 

Inspirátor geometrie a zeměpisu

- matematické objevy

- zrození a rozšíření šachové hry

- zeměpis, geografické objevy

- dramatické kreslení mapy světa, glóbusy a atlasy

- přesně 500 let před Kolumbem objevili Ameriku Vikingové

- sochařství

 

Duševní modř padesátníků

- stojí v pozadí kognitivních změn lidí po padesátce

- rozvážné, méně osobní a klidné úsudky

- rozvíjí se laterální myšlení

- z éterického těla vyzařuje moudrost

- generace padesátníků zastává nejvyšší postavení ve společnosti

- sociální inteligence a schopnost harmonicky zasahovat do vztahů

- vynález politiky

- modrá barva: klid, důvěra, volá do dálek

- pozadí renesančních maleb

- pravdomluvnost, přátelství, věrnost, vyrovnanost mysli, střídmost a vyhýbání se zmatků v duši

- číselná harmonie, hudba sfér

 

 

Orifiel

 

Jako Severka, kolem níž krouží ostatní hvězdy…pevná skála času, stojí uprostřed změn. Trůny, žádný z andělských chórů nevzbuzuje větší vážnost. Ztělesňují boží majestát a autoritu, přísnou nevyhnutelnost osudu. Se sebezapřením vykonáváte své povinnosti a nejpokornějším je svěřena největší moc. Vracíte všechny věci ke kořenům, k prapočátkům. Oddělujete smrtelné od nesmrtelného.

V tiché samotě vás poustevníci a kajícníci zřeli jako křišťálově jasnou jistotu na dně své duše. Jste pamětí vesmíru, kronikáři.

Nastolujete jednotu a mír. Křesáte zákon z kamene.

Člověče, vzdej se osobních tužeb, jsou marnost a prach, volám Tě k nepominutelnému.

 

Duševní olovo

* Saturn, zpomaluje duševní princip. Moudrost, strohost, sebeomezení, trpělivost, přísnost, samotu a odříkání.

* člověk je vážný, přesný, stálý, soustředěný, vytrvalý, systematický, konzervativní/chladný, neúprosný, zkostnatělý, formální

* od perfekčna k posedlosti pořádkem (obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti

* melancholie, zaměření na minulost, odmítání změn, osamocenost, introverzi

* semenotvorný proces u rostlin

- olovo: těžké, pohlcuje, izoluje, zostřuje vědomí, brzdí životní procesy, hromadí se v kostech, způsobuje stárnutí a ustrnutí

- vznikla v lidském těle kostra

 

Geologický věk Kozoroha

- asi před 270 milióny lety a před 30 milióny

- tvorba kostí převažuje nad ostatními procesy, želva

- jehličnany, nejvážnější ze všech stromů

- sloni, nosorožci, jeleni- parohy, rohy, kly

* stráží vývoj plodu v pátém měsíci těhotenství

- první předkové lidoopů, minerální úroveň

 

Patron poustevníků a císařů

* Orifiel, Saturn, Ninurta, Ptah

* vládl 2726-2372, 246-108

* 531-459, 27 př.K-47 po K., 477-549, 981-1053, 1557-1629

- faraóni s přídomkem Věční a Navždy, králové se Starý, Hrbatý, Bradatý, Tichý, Osamělý, Mlčenlivý, Stálý, Vytrvalý, Dokonalý, Hrozný, Pochmurný, poustevníci, kajícníci, asketi

- lebka jako atribut, moudrý stařec

- modlitba, práce, mlčení půst

- chrámy a kláštery

- kdo neovládá sebe, chce ovládnout svět-touha po světovládě

- sjednocení velmocí (Čína, Řím)

- úřednické mechanizmy, státnické kolosy, z lidí se stávají stroje

- Řím i Čína staví zeď

 

Kruh

- sférické tvary ve stavitelství, kamenné kruhy, kruhové příkopy, kamenné stavby jako hrobky…kupole

- oblouky, klenby, kupole, rotundy, kruhová města, indické stúpy

- Koloseum, Pantheon

- šaty se skládají ze samých válců, kuželů, koulí

- vyztužení kosticemi se lidé pohybují strnule, pomalu

- nejoblíbenější barva je černá, šerosvit

 

Saturnské vědy

- mechanická nevyhnutelnost, moderní mechanika

- krouživé pohyby, sférické čočky, oko, lebka, kamenné oblouky

- kruhy času v dějepise: dějepisci

- nedesátkové dělení času, juliánský i gregoriánský kalendář

 

Člověk je kovářem vlastního štěstí

- koncem 21. st. vstupujeme do dalšího období

 

 

 

 

Z Á V Ě R

 

Angelologie je duchovní astronomie

 

-astrologie se před vynálezem fotografie se opírala výhradně o výpovědi svědků; jako kritérium mohlo být pouze to, že stejný úkaz pozorovali lidé nezávisle na sobě, a že dokázali popsat kdy nastane zatmění a předpovídat jejich výskyt

- angelologie je to věda o pozorování. Slova anděl a hvězda jsou považována za synonyma, jelikož jsou duchovní inteligence hvězd

- o padlých andělech se mluví jako o padlých hvězdách

 

Hranice mezi metafyzikou a vědou

- zážitky se vyskytují v synchronních časoprostorových vlnách

- vjemy k nám chodí zvenčí, hmotného světa, i zevnitř, ze světa duchovního. Harmonická osobnost nepodceňuje ani nepřeceňuje žádnou z nich a žije v rovnováze!

- v každém vyšším světě panuje řád svého druhu a jeho kauzální průnik do nižších světů vyvolává jevy, v nichž se tento řád zrcadlí

- angelologie objasňuje velké množství psychických, společenských a přírodních principů a vědci, pokud dávají přednost vysvětlovat tyto jevy každý zvlášť než v cyklech, se ochuzují

- andělé se zjevují jako osobní inteligence: lidské imaginaci jako nádherné ušlechtilé bytosti; ve filosofických, morálních a estetických institucí…

- tvořivost je spolupráce člověka a andělů

- kníže temnot nemůže přemoci celistvého člověka, proto jej odděluje a izoluje jednotlivé jeho duševní schopnosti, aby jej přemohl každou zvlášť! Výsledkem jsou lidské, kteří si myslí jedno, cítí jiné a konají něco třetího…

- mystické zjevení, logický rozum a smyslové vnímání jsou tři prameny poznání, které nám dávají zažít jistotu o PRAVDĚ

- máme vědu, umění a náboženství…a každé z nich chtělo pěstovat jednostraně pouze jednu lidskou schopnost a proto všechny bloudí

 

 

křivky tvořivosti

 

GABRIEL

- malba

- románopis

- dějiny bajky

- anatomie

- přírodověda

- atomismus

- materialismus

 

RAFAEL

- biologie

- botanika

- satira

 

ANAEL

- královny světa

- císařovny světa

- Egyptští faraóni se jmény bohyně lásky, krásy a milovat

- křesťanští světci s ikonografickým symbolem růže

- Evropští králové s přídomkem Sličný, Krásný, Růže

- dějiny psychologie

- dějiny chemie

- poezie

- krajinářství

- slavné ženy starověkého předního Východu

- čínská umělecká řemesla

- papežové, jejichž erby obsahují květiny a ptactvo

 

MICHAEL

- skvělí králové

- přídomky se sluneční signaturou

- dějiny filosofie

- idealismus

- lví králové, sluneční králové ve jménu

- Egyptští faraóni se jmény bohů války

- křesťanští světci ve zbroji, palmou a sluncem

 

 

SAMAEL

- panovnické koruny Evropy

- ekumenické koncily křesťanů

- vládcové Egypta

- králové Sýrie

- Samael+Anael= násilná smrt císařů

- pustošení (vpády barbarů, nájezdy kočovníků)

- technologické objevy

- králové s přídomkem Železný

 

ZACHARIEL

- geografické objevy

- králové s přídomkem Velký

 

 

ORIFIEL

- geologické objevy

- hvězdářství

- křesťanští poustevníci

- pochmurní králové

- světový dějepis

- absolutismus